JM Brf Brandstationen 1-3

Nyproduktion i centrala Linköping

På uppdrag av JM AB har vi byggt Brf Brandstationen 1–3 vid Stångåns strand i centrala Linköping. Projektet omfattade två huskroppar om 6–8 våningar med 197 lägenheter, ett tiotal kommersiella lokaler i gatuplan samt garage i två plan under mark. Arbetet inleddes 2017 sju meter under mark och den gula 50 meter höga tornkranen blev snabbt något av ett tillfälligt landmärke i staden.

Brf Brandstationen
Foto: Therese Persson, produktionsledare, Åhlin & Ekeroth Byggnads AB

Som ofta vid arbete under mark var tillrinnande vatten en utmaning i början av projektet. Den centrala placeringen mitt i stan har också gjort att vi arbetat extra intensivt med logistiken som krävt både stor framförhållning och en hel del kluriga lösningar. Våra skickliga medarbetares erfarenheter från tidigare projekt har kommit väl till pass, samtidigt som om vi givetvis lärt oss mycket nytt även inom detta stora byggprojekt.

Bostäderna färdigställdes i etapper och inflyttning skedde under perioden juni 2019 till augusti 2020.

 

 

 

 

Läs gärna mer om projektet i vårt nyhetsarkiv:
Vi bygger 197 nya bostadsrättslägenheter i centrala Linköping
På hög höjd vid Brf Brandstationen
Lyckad målgång för stort bostadsprojekt

PROJEKTINFO
Färdigställt: 2020
Projektort: Linköping
Beställare: JM AB
Arkitekt: Sweco Architects
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Yta: 15 618 kvm BOA, 29 551 kvm BTA
Kontaktperson: Johan Neander