Förnyelseprojekt Platen Ekön, Motala
Stambyte, takbyte, nya fasader och lägenhetsrenovering av åtta fastigheter med omkring 160 lägenheter.
Projektperiod: jan 2014 - juli 2018
Beställare: Bostadsstiftelsen Platen
Borens IK, Motala
Nybyggnad av klubblokal om 350 kvm med omklädningsrum, teorisal och kök.
Projektperiod: okt 2017 – maj 2018
Beställare: Motala Kommun
Mixum, Motala
Tillbyggnad av livsmedelsindustri 2 250 kvm med tillhörande personalutrymmen.
Projektperiod: aug 2017 – maj 2018
Beställare: Måbo AB
Allaktivitetshuset Agora, Linköping
Nybyggnad av kulturhus i Skäggetorp.
Projektperiod: aug 2017 – okt 2018
Beställare: Lejonfastigheter
Kv Ärlan, Norrköping
Ombyggnad av centralt belägna kommersiella lokaler i markplan till 6 st lägenheter.
Projektperiod: sep 2017 – juni 2018
Beställare: Fastighets AB L E Lundberg
Rättspsyk etapp 1–2, Vadstena
Nybyggnad i två etapper av lokaler för rättspsykiatrin. Totalt verksamhetsyta ca 17 000 kvm.
Projektperiod: nov 2015 - 2020
Beställare: Region Östergötland
Ekön, Motala
Totalrenovering av 18 flerbostadshus i område Ekön.
Projektperiod: juni 2014 - juni 2018
Beställare: Bostadsstiftelsen Platen
Brf Furuhöjden (Kv. Röjningen), Åby
Nybyggnad av 48 seniorlägenheter, gemensamhetslokal och övernattningslägenhet inom Riksbyggens Bonum-koncept.
Projektperiod: okt 2016 – apr 2018
Beställare: Riksbyggen
Brf Strandängen, Mjölby
Nybyggnad av 60 lägenheter fördelade på två punkthus i åtta plan.
Projektperiod: apr 2017 – hösten 2018
Beställare: HSB Östergötland
Kv Skylten Kulturcentrum, Linköping
Totalrenovering av äldre industrifastighet till modernt kulturcentrum.
Projektperiod: juni 2017 - maj 2018
Beställare: Sankt Kors Fastighets AB
Framtidens US (FUS), Linköping
Diverse ombyggnader av vårdlokaler inom Framtidens US etapp 2.
Projektperiod: pågående t.o.m. 2020
Beställare: Region Östergötland
Brf Brandstationen, Linköping
Markarbete och nybyggnad av 197 lägenheter samt underjordiskt garage i två plan.
Projektperiod: apr 2017 – aug 2020
Beställare: JM AB
Kv. Rökrummet, Linköping
Fasad- och balkongrenovering samt fönsterbyte på tre huskroppar om 54 lägenheter vardera i Ekholmen.
Projektperiod: juni 2017 - nov 2019
Beställare: Riksbyggen
RLC, Linköping
Om- och tillbyggnad för ny ledningscentral för polismyndigheten.
Projektperiod: feb 2017 - april 2018
Beställare: Garnisonsfastigheter
Hageby Vårdcentral, Norrköping
Sanering och renovering av Hageby Vårdcentral. Invändig ytskiktsrenovering samt ventilerade golv, fönsterbyte och installationer.
Projektperiod: juni 2016 - maj 2018
Beställare: Region Östergötland
Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Ett flertal nybyggnads-, ombyggnads-, tillbyggnads- och renoveringsprojekt inom Vrinnevi lasarettsområde.
Projektperiod: pågående t.o.m. 2020
Beställare: Region Östergötland
Kv. Barken, Nyköping
Nybyggnad av 34 radhus, 21 trevånings stadsradhus och 13 tvåvånings atriumradhus.
Projektperiod: aug 2016 – apr 2018
Beställare: Riksbyggen
Kv. Niten, Norrköping
Renovering av 131 lägenheter och 15 trapphus samt källarutrymmen inkl. tvättstugor och torkrum.
Projektperiod: nov 2016 - juni 2018
Beställare: Rikshem Norrköping AB