Akademiska Hus, Linköping/Norrköping
Byggservicearbeten inom ramavtal
Projektperiod: mars 2020 - feb 2024
Beställare: Akademiska Hus AB
Rejmes, Norrköping
Om- och tillbyggnad av ny personbilsverkstad, däckhantering och lokaler.
Projektperiod: April 2023 – Sommaren 2024
Beställare: Fastighets AB Tage Rejme
Block C Hus 53 Vrinnevi, Norrköping
Tätt-hus-entreprenad, nybyggnad av vårdlokaler ca 6 600 kvm (2 plan + källare).
Projektperiod: Årsskiftet 2022/2023 - Våren 2024
Beställare: Region Östergötland
Förnyelseprojekt Platen, Motala
Stamrenovering av Platens fastighetsbestånd i Gamla Stan Motala (5 gårdar med ca 600 lgh).
Projektperiod: Projektstart mars 2020. Partneringavtal i samverkan (4+2 år).
Beställare: Bostadsstiftelsen Platen
Tinnerbäckshuset Entreprenad 4, Linköping
Ny byggnad för psykiatrisk vård (passivhus, Miljöbyggnad Silver) - Grundläggning, tätt hus och allmänna arbeten.
Projektperiod: Sept 2017 - Maj 2024
Beställare: Region Östergötland
Tinnerbäckshuset Entreprenad 5, Linköping
Ny byggnad för psykiatrisk vård (passivhus, Miljöbyggnad Silver) - Invändig stomkomplettering, verksamhetsanpassning ca 10.000 m2.
Projektperiod: Aug 2022 - Maj 2024
Beställare: Region Östergötland
Ramavtalsuppdrag Region Östergötland, Linköping
Diverse ombyggnader av vårdlokaler inom Framtidens US etapp 2.
Projektperiod: Ramavtalsperiod kvartal 2 2020 - kvartal 2 2024.
Beställare: Region Östergötland
Kv Skvadronen Hus C, Linköping
Nybyggnad ögonmottagning ca 6 500 kvm (6 vån inkl källarplan).
Projektperiod: Aug 2022 - Våren 2025
Beställare: Intea Garnisonen AB
Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Ett flertal nybyggnads-, ombyggnads-, tillbyggnads- och renoveringsprojekt inom Vrinnevi lasarettsområde.
Projektperiod: 2016 -
Beställare: Region Östergötland
JM Lindö Strand 2, Norrköping, Lindö
Nyproduktion av fem huskroppar med totalt 100 Svanenmärkta bostäder samt underjordiskt garage.
Projektperiod: Dec 2021 – Vår/Sommar 2024
Beställare: JM AB