Nybyggnad av räddningsstation , Ulrika
Ny verksamhetsanpassad räddningsstation med vagnhall, träningslokal, lektionssal samt utrymmen för dusch och omklädning.
Projektperiod: juni 2018 - dec 2018
Beställare: Lejonfastigheter AB
Kontorslokaler Länsförsäkringar Östgöta, Linköping
Helrenovering/ombyggnad av källare och fyra våningsplan på Platensgatan. Uppdraget omfattar stamrenovering, ny ventilation och data samt att öppna upp kontorsrum till öppna kontorslandskap.
Projektperiod: maj 2018 - sept 2019
Beställare: Länsförsäkringar Östgöta
Ny industrihall för svetsrobotar, Mjölby
Nyproduktion av 3 000 kvm industrihall. Projektet innebär även en del rivning och ombyggnad för den nya hallen.
Projektperiod: juni 2018 - mars 2019
Beställare: Toyota Material Handling
Brf Strandängen, Mjölby
Nybyggnad av 60 lägenheter fördelade på två punkthus i åtta plan.
Projektperiod: apr 2017 – hösten 2018
Beställare: HSB Östergötland
Exploatering Sandtorp 2 Etapp 2B, Norrköping
Anläggning av vägar inför bygge av bostäder.
Projektperiod: maj 2018 - maj 2019
Beställare: Norrköpings kommun
Kv. Repslagaren, Motala
Nybyggnad av centralt belägen fastighet i tre plan med affärslokaler och bostäder.
Projektperiod: apr 2018 – dec 2018
Beställare: Rickard Blom
Framtidens US (FUS), Linköping
Diverse ombyggnader av vårdlokaler inom Framtidens US etapp 2.
Projektperiod: pågående t.o.m. 2020
Beställare: Region Östergötland
Kv Torget, Norrköping
Om- och tillbyggnad, 44 st lägenheter.
Projektperiod: mars 2018 - jan 2020
Beställare: Byggnads AB L E Lundberg
Gång- och cykelväg Sturefors, Linköping
Ombyggnad av befintlig GC-väg längs Näckrosvägen till en separerad gång- och cykelbana på sträckan från Blåeldsvägen till Ängsullsvägen.
Projektperiod: maj 2018 - nov 2018
Beställare: Linköpings kommun
Grundförstärkning Kv Dukaten 5, Linköping
Grundförstärkning (inkl invändig pålning till fastmark) av fastighet med bostäder och uthyrningslokal på Sankt Larsgatan.
Projektperiod: jan 2018 - sept 2018
Beställare: Länsförsäkringar Östgöta
Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Ett flertal nybyggnads-, ombyggnads-, tillbyggnads- och renoveringsprojekt inom Vrinnevi lasarettsområde.
Projektperiod: pågående t.o.m. 2020
Beställare: Region Östergötland
Kv Bägaren, Norrköping
Ombyggnad av kontorslokaler.
Projektperiod: mars 2018 - aug 2018
Beställare: Fastighets AB Bägaren 3
Brf Brandstationen, Linköping
Markarbete och nybyggnad av 197 lägenheter samt underjordiskt garage i två plan.
Projektperiod: apr 2017 – aug 2020
Beställare: JM AB
Kvarn Sanitetsutrymmen, Motala
Tillbyggnad av nya sanitetsutrymmen samt kommunikationsytor vid Kvarn strax utanför Motala.
Projektperiod: feb 2017 - jun 2018
Beställare: Fortifikationsverket
Brf Rosenhäll, Linköping
Nybyggnad av 35 bostadsrättslägenheter med underjordiskt garage.
Projektperiod: feb 2017 - hösten 2018
Beställare: Riksbyggen
Förnyelseprojekt Platen Ekön, Motala
Stambyte, takbyte, nya fasader och lägenhetsrenovering av åtta fastigheter med omkring 160 lägenheter.
Projektperiod: jan 2014 - juli 2018
Beställare: Bostadsstiftelsen Platen
Allaktivitetshuset Agora, Linköping
Nybyggnad av kulturhus i Skäggetorp.
Projektperiod: aug 2017 – okt 2018
Beställare: Lejonfastigheter
Kv Ärlan, Norrköping
Ombyggnad av centralt belägna kommersiella lokaler i markplan till 6 st lägenheter.
Projektperiod: sep 2017 – juni 2018
Beställare: Fastighets AB L E Lundberg
Rättspsyk etapp 1–2, Vadstena
Nybyggnad i två etapper av lokaler för rättspsykiatrin. Totalt verksamhetsyta ca 17 000 kvm.
Projektperiod: nov 2015 - 2020
Beställare: Region Östergötland
Kv. Rökrummet, Linköping
Fasad- och balkongrenovering samt fönsterbyte på tre huskroppar om 54 lägenheter vardera i Ekholmen.
Projektperiod: juni 2017 - nov 2019
Beställare: Riksbyggen
Hageby Vårdcentral, Norrköping
Sanering och renovering av Hageby Vårdcentral. Invändig ytskiktsrenovering samt ventilerade golv, fönsterbyte och installationer.
Projektperiod: juni 2016 - dec 2018
Beställare: Region Östergötland
Kv. Niten, Norrköping
Renovering av 131 lägenheter och 15 trapphus samt källarutrymmen inkl. tvättstugor och torkrum.
Projektperiod: nov 2016 - juni 2018
Beställare: Rikshem Norrköping AB