Förnyelseprojekt Platen, Motala
Stamrenovering av Platens fastighetsbestånd i Gamla Stan Motala (5 gårdar med ca 800 lgh).
Projektperiod: Projektstart mars 2020. Partneringavtal i samverkan (4+2 år).
Beställare: Bostadsstiftelsen Platen
JM Brf Ikon, Linköping
Nybyggnad, två hus med totalt 63 bostäder om 1-4 rum och kök samt garage/förråd under mark.
Projektperiod: feb 2020 - feb 2022
Beställare: JM AB
Intellektet Vallastaden, Linköping
Totalentreprenad i samverkan, nybyggnad 109 hyreslägenheter om 1-3 RoK, 29-73 kvm
Projektperiod: juni 2020 - april 2022
Beställare: Heimstaden
HSB Brf Björkalund 2, Norrköping
Nybyggnad av 45 klimatsmarta bostadsrätter med stomme av korslimmat massivträ.
Projektperiod: jan 2021 - nov 2022
Beställare: HSB Produktion i Östra HB
JM Gläntan 1, Linköping, Södra Ekkällan
Nyproduktion av två huskroppar med totalt 35 bostadsrättslägenheter (2-4 RoK) inkl. underjordiskt garage.
Projektperiod: Dec 2020 - Hösten 2022
Beställare: JM AB
Ramavtalsuppdrag Region Östergötland, Linköping
Diverse ombyggnader av vårdlokaler inom Framtidens US etapp 2.
Projektperiod: Ramavtalsperiod kvartal 2 2020 - kvartal 2 2024.
Beställare: Region Östergötland
J02 Ebbepark Kv Dynamiken, Linköping, Ebbepark
Nyproduktion av 6-vånings träbyggnad med en yta på ca 400m2 per våning. Byggnaden kommer bla innefatta kontorslokaler, butikslokal och skyddsrum.
Projektperiod: Okt 2020 - Kvartal 4 2022
Beställare: Sankt Kors Fastighets AB
Södra Eriksvik, Söderköping
Nyproduktion av hyresrätter
Projektperiod: juni 2020 - dec 2021
Beställare: Ramunderstaden
Kopparsvanen, Åtvidaberg
Nybyggnad av 41 demenslägenheter
Projektperiod: juni 2020 - nov 2021
Beställare: RKHF Kopparsvanen
Östergötlands Länsmuseum, Linköping
Upprustning/modernisering av museets lokaler och installationer.
Projektperiod: okt 2019 - Kvartal 4 2021
Beställare: Östergötlands Länsmuseum
Rättspsyk etapp 3, Vadstena
Nybyggnad i tre etapper av lokaler för rättspsykiatrin. Totalt verksamhetsyta ca 17 000 kvm.
Projektperiod: nov 2015 - Kvartal 4 2021
Beställare: Region Östergötland
Akademiska Hus, Linköping/Norrköping
Byggservicearbeten inom ramavtal
Projektperiod: mars 2020 - feb 2024
Beställare: Akademiska Hus AB
Kv Verkstan Ebbepark, Linköping
Nybyggnad av kontor och allaktivitetshus om totalt ca 24 000 kvm.
Projektperiod: dec 2018 - kvartal 4 2021
Beställare: Sankt Kors Fastighets AB
Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Ett flertal nybyggnads-, ombyggnads-, tillbyggnads- och renoveringsprojekt inom Vrinnevi lasarettsområde.
Projektperiod: 2016 -
Beställare: Region Östergötland