Kv Trädgårdsmästaren, Motala
Nybyggnad 7 suterränglägenheter, ROT-renovering 24 lgh.
Projektperiod: Byggstart april 2020
Beställare: HSB Östergötland
Djäknen 7, Linköping
Ombyggnad av kontorshus.
Projektperiod: maj 2020 - sep 2020
Beställare: Castellum
Arlaplast, Borensberg
Om- och tillbyggnad, 3 000 kvm industrilokaler.
Projektperiod: maj 2020 - dec 2020
Beställare: Arla plast AB
Armaturen i Tannefors, Linköping
Om- och tillbyggnad, ca 4 500 kvm kontor.
Projektperiod: sep 2019 - maj 2021
Beställare: Mabro
Vrinnevisjukhuset Hus 043, Norrköping
Nyproduktion av nya vårdlokaler 11 000 kvm (tätt hus).
Projektperiod: feb 2020 - okt 2021
Beställare: Region Östergötland
Södra Eriksvik, Söderköping
Nyproduktion av hyresrätter
Projektperiod: juni 2020 - dec 2021
Beställare: Ramunderstaden
JM Brf Ikon, Linköping
Nybyggnad, två hus med totalt 63 bostäder om 1-4 rum och kök samt garage/förråd under mark.
Projektperiod: feb 2020 - feb 2022
Beställare: JM AB
HSB Brf Björkalund, Norrköping
Nybyggnad av 44 klimatsmarta bostadsrätter med stomme av korslimmat massivträ.
Projektperiod: mar 2019 - dec 2020
Beställare: HSB Produktion i Östra HB
Kopparsvanen, Åtvidaberg
Nybyggnad av 41 demenslägenheter
Projektperiod: juni 2020 - nov 2021
Beställare: Riksbyggen
Brf Tallkotten, Mjölby
Nyproduktion av 36 rad- och parhus
Projektperiod: aug 2019 - mars 2021
Beställare:
Kv Indentdenten, Finspång
Ombyggnad lokaler till lägenheter.
Projektperiod: april 2020 - sept 2020
Beställare: Amasten Finspång
Lindö Strand 1, Norrköping
Nyproduktion av bostadsrätter
Projektperiod: sep 2019 – apr 2021
Beställare: JM AB
Intellektet Vallastaden, Linköping
Totalentreprenad i samverkan, nybyggnad 109 hyreslägenheter om 1-3 RoK, 29-73 kvm
Projektperiod: juni 2020 - april 2022
Beställare: Heimstaden
Kv Verkstan Ebbepark, Linköping
Nybyggnad av kontor och allaktivitetshus om totalt ca 24 000 kvm.
Projektperiod: dec 2018 - juni 2021
Beställare: Sankt Kors Fastighets AB
Kv Råttan 17, Norrköping
Nyproduktion av kontors- och lagerlokaler
Projektperiod: mars 2020 - april 2021
Beställare: Fastighetsbolaget Råttan AB
Tinnerbäckshuset, Linköping
Stomkomplettering i Tinnerbäckshuset ca 13 500 kvm inom Framtidens US Etapp 3 (FUS 3)
Projektperiod: okt 2018 – nov 2020
Beställare: Region Östergötland
Framtidens US (FUS), Linköping
Diverse ombyggnader av vårdlokaler inom Framtidens US etapp 2.
Projektperiod: pågående t.o.m. 2020
Beställare: Region Östergötland
HSB takomläggning, Norrköping
Omläggning av yttertak på flerbostadshus
Projektperiod: april 2020 - sept 2020
Beställare: HSB brf Härden
Akademiska Hus, Linköping/Norrköping
Byggservicearbeten inom ramavtal
Projektperiod: mars 2020 - feb 2024
Beställare: Akademiska Hus AB
Stadsbiblioteket, Linköping
Ombyggnad av lokaler
Projektperiod: april 2020 - dec 2020
Beställare: Lejonfastigheter AB
Kv Ostfatet, Linköping
Renovering av 14 vattenskadade lägenheter på Ryds Allé 3.
Projektperiod: maj 2020 - okt 2020
Beställare: Heimstaden
Stora teatern, Linköping
Ombyggnad/brandåtgärder
Projektperiod: maj 2019 – okt 2020
Beställare: Lejonfastigheter AB
Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Ett flertal nybyggnads-, ombyggnads-, tillbyggnads- och renoveringsprojekt inom Vrinnevi lasarettsområde.
Projektperiod: pågående t.o.m. 2020
Beställare: Region Östergötland
Katedralskolan, Linköping
Samverkansuppdrag - Ombyggnad av ventilationen.
Projektperiod: okt 2019 - aug 2021
Beställare: Lejonfastigheter AB
Östergötlands Länsmuseum, Linköping
Upprustning/modernisering av museets lokaler och installationer.
Projektperiod: okt 2019 - jan 2021
Beställare: Östergötlands Länsmuseum
Brf Tallkotten, Mjölby
Utbyggnad av interna ledningar för Vatten, Avlopp, Dagvatten samt interna gator med tillhörande grundläggning och finplanering på tomtmark.
Projektperiod: klart okt 2020
Beställare: HSB Östergötland
Rättspsyk etapp 1–2, Vadstena
Nybyggnad i två etapper av lokaler för rättspsykiatrin. Totalt verksamhetsyta ca 17 000 kvm.
Projektperiod: nov 2015 - 2020
Beställare: Region Östergötland
Vrinnevisjukhuset Hus 33 plan 12 , Norrköping
Stomkompletteringsarbeten av vårdlokaler
Projektperiod: okt 2019 - okt 2020
Beställare: Region Östergötland