Åby 2.0 Bunker, Linköping
Uppförande av industrihall för avfallshantering innefattande bland annat tippbunker och stålstomme med traversbanor.
Projektperiod: Nov 2023 – Dec 2024
Beställare: Tekniska verken i Linköping AB
Ytskiktsrenovering Universitetssjukhuset, Linköping
Verksamhetsanpassning av sjukhuslokaler, ombyggnad och ytskiktsrenovering.
Projektperiod: Dec 2023 - Juni 2024
Beställare: Region Östergötland
Badrumsrenovering Stambyte Husby Backe, Söderköping
Totalentreprenad, badrumsrenovering 158 lägenheter med totalt 162 våtrum.
Projektperiod: Nov 2023 - Sept 2025
Beställare: Ramunderstaden AB
Stam- och Badrumsrenovering Kullborg, Söderköping
Totalentreprenad, stam- och badrumsrenovering i 132 lägenheter, totalt 153 våtrum. Nyrenoverad lokal ansluts till nya stammar.
Projektperiod: Mars 2024 - Hösten 2025
Beställare: Ramunderstaden AB
Kv Skvadronen Hus C, Linköping
Nybyggnad 6 700 kvm lokaler i 6 plan för vård och forskning inom syn och hörsel.
Projektperiod: Q3 2022 - Q2 2025
Beställare: Intea Garnisonen AB
Hårstorp 3:324 - Nybyggnad Kontor, Finspång
Nybyggnad kontorslokaler i två plan samt ombyggnad av befintlig verkstads-/lagerlokal.
Projektperiod: April 2024 - April 2025
Beställare: Finspångs Tekniska Verk AB
Kv. Båken 2 - Tillbyggnad Veolia Returpack, Norrköping
Ny industribyggnad byggs till Veolias lokaler på Händelö. Pålad platta på mark, smidesstomme och Paroc-element.
Projektperiod: Mars 2024 - Sept 2024
Beställare: Returpack Svenska AB
Linköpings slott, Linköping
Byggnadsarbeten, golvåtgärder mm i huvudtrapphuset.
Projektperiod: Feb 2024 – Juni 2024
Beställare: Statens fastighetsverk
Solhagagården, kv. Ostbrickan, Linköping
Ombyggnad/renovering av lokal till klubblokal, kontor, kansli mm.
Projektperiod: Dec 2023 – Juli 2024
Beställare: Lejonfastigheter AB
Kajbyggnad Inre hamnen, Norrköping
Nybyggnation av kontorsbyggnad åt Norrköpings Kommun. Byggnaden förbereds för möjliggörande av framtida restaurangverksamhet.
Projektperiod: Dec 2023 - Dec 2024
Beställare: Norrköpings kommun
Friskis & Svettis, Motala
Ombyggnad av ca 1 800 kvm äldre industrilokaler på Luxoraområdet till modern träningsanläggning.
Projektperiod: Dec 2023 – Q3 2024
Beställare: Luxora Fastigheter AB
Kv Egypten 15 (Kommunhuset) fas 2, Linköping
Totalrenovering/ombyggnad i samverkan av gamla ”Kommunhuset” 8 650 kvm BTA till modernt kontorshus för Social- och omsorgsförvaltningens ca 600 medarbetare.
Projektperiod: Okt 2023 – Q2 2025
Beställare: Lejonfastigheter
Paletten fas 2, Mjölby
Nybyggnad industrihall/måleri 7 500 kvm, tillbyggnad testcenter 850 kvm, ombyggnad kontor samt omarbetning av dagvattensystem inkl. nytt underjordiskt vattenmagasin.
Projektperiod: Q4 2023 – Q4 2024
Beställare: Toyota Material Handling Europe AB
Centralkök, Vadstena
Nybyggnad av centralkök med buffétorg och diskinlämning. Förses med reservkraft och reservvatten från brunn för att fungera som trygghetspunkt i händelse av kris.
Projektperiod: Jan 2024 – Mars 2025
Beställare: Vadstena kommun
Petrus Magni skola, Vadstena
Helrenovering av skola från 1967 omfattande 5 huskroppar om totalt 5 900 kvm BTA samt bearbetning av markytor 15 300 kvm.
Projektperiod: Sept 2023 – Jan 2025
Beställare: Vadstena kommun
Rejmes, Norrköping
Om- och tillbyggnad av ny personbilsverkstad, däckhantering och lokaler.
Projektperiod: April 2023 – Sommaren 2024
Beställare: Fastighets AB Tage Rejme
Block C Hus 53 Vrinnevi, Norrköping
Tätt-hus-entreprenad, nybyggnad av vårdlokaler ca 6 600 kvm (2 plan + källare).
Projektperiod: Årsskiftet 2022/2023 - Våren 2024
Beställare: Region Östergötland
Förnyelseprojekt Platen, Motala
Stamrenovering av Platens fastighetsbestånd i Gamla Stan Motala (5 gårdar med ca 600 lgh).
Projektperiod: Projektstart mars 2020. Partneringavtal i samverkan (4+2 år).
Beställare: Bostadsstiftelsen Platen
Tinnerbäckshuset Entreprenad 4, Linköping
Ny byggnad för psykiatrisk vård (passivhus, Miljöbyggnad Silver) - Grundläggning, tätt hus och allmänna arbeten.
Projektperiod: Sept 2017 - Maj 2024
Beställare: Region Östergötland
Tinnerbäckshuset Entreprenad 5, Linköping
Ny byggnad för psykiatrisk vård (passivhus, Miljöbyggnad Silver) - Invändig stomkomplettering, verksamhetsanpassning ca 10.000 m2.
Projektperiod: Aug 2022 - Maj 2024
Beställare: Region Östergötland
Ramavtalsuppdrag Region Östergötland, Linköping
Diverse ombyggnader av vårdlokaler inom Framtidens US etapp 2.
Projektperiod: Ramavtalsperiod kvartal 2 2020 - kvartal 2 2024.
Beställare: Region Östergötland
Kv Skvadronen Hus C, Linköping
Nybyggnad ögonmottagning ca 6 500 kvm (6 vån inkl källarplan).
Projektperiod: Aug 2022 - Våren 2025
Beställare: Intea Garnisonen AB
Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Ett flertal nybyggnads-, ombyggnads-, tillbyggnads- och renoveringsprojekt inom Vrinnevi lasarettsområde.
Projektperiod: 2016 -
Beställare: Region Östergötland
JM Lindö Strand 2, Norrköping, Lindö
Nyproduktion av fem huskroppar med totalt 100 Svanenmärkta bostäder samt underjordiskt garage.
Projektperiod: Dec 2021 – Vår/Sommar 2024
Beställare: JM AB