Wahlstedts Bil, Motala
Tillbyggnad ombyggnad av Bilförsäljning
Projektperiod: okt 2019 - jun 2020
Beställare: Wahlstedts Bil
Tinnerbäckshuset, Linköping
Stomkomplettering i Tinnerbäckshuset ca 13 500 kvm inom Framtidens US Etapp 3 (FUS 3)
Projektperiod: okt 2018 – nov 2020
Beställare: Region Östergötland
HSB Brf Björkalund, Norrköping
Nybyggnad av 44 klimatsmarta bostadsrätter med stomme av korslimmat massivträ.
Projektperiod: mar 2019 - dec 2020
Beställare: HSB Produktion i Östra HB
Brf Tallkotten, Mjölby
Nyproduktion av 36 rad- och parhus
Projektperiod: aug 2019 - mars 2021
Beställare:
Kv Verkstan Ebbepark, Linköping
Nybyggnad av kontor och allaktivitetshus om totalt ca 24 000 kvm.
Projektperiod: dec 2018 - juni 2021
Beställare: Sankt Kors Fastighets AB
Lindö Strand 1, Norrköping
Nyproduktion av bostadsrätter
Projektperiod: sep 2019 – apr 2021
Beställare: JM AB
Sandbyhov Etapp 1, Norrköping
Utbyggnad Vatten, avlopp, dagvatten samt gator med tillhörande finplanering av omgivningar
Projektperiod: klart juni 2020
Beställare: Norrköpings Kommun samt NODRA
Brf Tallkotten, Mjölby
Utbyggnad av interna ledningar för Vatten, Avlopp, Dagvatten samt interna gator med tillhörande grundläggning och finplanering på tomtmark.
Projektperiod: klart okt 2020
Beställare: HSB Östergötland
Centrumhuset Johann, Ödeshög
Ombyggnad av hotell till lägenheter
Projektperiod: okt 2019 - jun 2020
Beställare: Ödeshögsbostäder
Brf Brandstationen, Linköping
Markarbete och nybyggnad av 197 lägenheter samt underjordiskt garage i två plan.
Projektperiod: apr 2017 – aug 2020
Beställare: JM AB
Rättspsyk etapp 1–2, Vadstena
Nybyggnad i två etapper av lokaler för rättspsykiatrin. Totalt verksamhetsyta ca 17 000 kvm.
Projektperiod: nov 2015 - 2020
Beställare: Region Östergötland
Stomkomplettering hus 021, plan 9 & 12, Norrköping
Ombyggnadsarbeten av vårdlokaler
Projektperiod: aug 2019 - aug 2020
Beställare: Region Östergötland
Karlshovsskolan, Norrköping
Renovering av befintlig skola i Eneby-Haga samt en tillbyggnad om ca 1 200 kvm fördelat på 3 våningar.
Projektperiod: aug 2018 - aug 2020
Beställare: Norrevo
Stomkomplettering hus 033, plan 12, Norrköping
Stomkompletteringsarbeten av vårdlokaler
Projektperiod: okt 2019 - okt 2020
Beställare: Region Östergötland
Kv. Niten, Norrköping
Renovering av 291 lägenheter och 23 trapphus samt källarutrymmen inkl. tvättstugor och torkrum.
Projektperiod: nov 2016 - jun 2020
Beställare: Rikshem Norrköping AB
Kv. Elittruppen, Linköping
Nyproduktion av 164 hyresrättslägenheter med underjordiskt garage i stadsdelen Södra Ekkällan.
Projektperiod: sep 2018 - våren 2020
Beställare: Bonava
Framtidens US (FUS), Linköping
Diverse ombyggnader av vårdlokaler inom Framtidens US etapp 2.
Projektperiod: pågående t.o.m. 2020
Beställare: Region Östergötland
Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Ett flertal nybyggnads-, ombyggnads-, tillbyggnads- och renoveringsprojekt inom Vrinnevi lasarettsområde.
Projektperiod: pågående t.o.m. 2020
Beställare: Region Östergötland