Baptistkyrkan, Motala
Renovering av 12 lägenheter
Projektperiod: aug 2018 – apr 2019
Beställare: Motala Baptistförsamling
Cenova, Mjölby
Tillbyggnad 600 kvm samt ombyggnad
Projektperiod: jun 2018 – dec 2018
Beställare: Cenova
Tinnerbäckshuset, Linköping
Stomkomplettering i Tinnerbäckshuset ca 13 500 kvm inom Framtidens US Etapp 3 (FUS 3)
Projektperiod: okt 2018 – nov 2020
Beställare: Region Östergötland
Trädgårdshotellet, Åtvidaberg
Tillbyggnad av hotell ca 1 500 kvm, samt renovering av befintlig byggnad ca 1 000 kvm
Projektperiod: okt 2018 – mar 2020
Beställare: Åtvidabergs Golf Resort AB
Kv Idédebatten 3 - Veoneer, Linköping
Ombyggnad av kontorslokaler, matsal etc. Nybyggnad av garage och carport
Projektperiod: jun 2018 – feb 2019
Beställare: Link PropCo AB
Karlshovsskolan, Norrköping
Renovering av befintlig skola i Eneby-Haga samt en tillbyggnad om ca 1 200 kvm fördelat på 3 våningar.
Projektperiod: aug 2018 - aug 2020
Beställare: Norrevo
Vägtunnel Ebbepark, Linköping
Tunnel för biltrafik. Anslutning mellan kommande kontorshus och underjordiskt P-hus.
Projektperiod: maj 2018 - dec 2018
Beställare: Sankt Kors
Kv. Niten, Norrköping
Renovering av 291 lägenheter och 23 trapphus samt källarutrymmen inkl. tvättstugor och torkrum.
Projektperiod: nov 2016 - juni 2020
Beställare: Rikshem Norrköping AB
Kv. Elittruppen, Linköping
Nyproduktion av 164 hyresrättslägenheter med underjordiskt garage i stadsdelen Södra Ekkällan.
Projektperiod: sep 2018 - våren 2020
Beställare: Bonava
Nybyggnad av räddningsstation , Ulrika
Ny verksamhetsanpassad räddningsstation med vagnhall, träningslokal, lektionssal samt utrymmen för dusch och omklädning.
Projektperiod: juni 2018 - dec 2018
Beställare: Lejonfastigheter AB
Kontorslokaler Länsförsäkringar Östgöta, Linköping
Helrenovering/ombyggnad av källare och fyra våningsplan på Platensgatan. Uppdraget omfattar stamrenovering, ny ventilation och data samt att öppna upp kontorsrum till öppna kontorslandskap.
Projektperiod: maj 2018 - sept 2019
Beställare: Länsförsäkringar Östgöta
Ny industrihall för svetsrobotar, Mjölby
Nyproduktion av 3 000 kvm industrihall. Projektet innebär även en del rivning och ombyggnad för den nya hallen.
Projektperiod: juni 2018 - mars 2019
Beställare: Toyota Material Handling
Exploatering Sandtorp 2 Etapp 2B, Norrköping
Anläggning av vägar inför bygge av bostäder.
Projektperiod: maj 2018 - maj 2019
Beställare: Norrköpings kommun
Kv. Repslagaren, Motala
Nybyggnad av centralt belägen fastighet i tre plan med affärslokaler och bostäder.
Projektperiod: apr 2018 – dec 2018
Beställare: Rickard Blom
Framtidens US (FUS), Linköping
Diverse ombyggnader av vårdlokaler inom Framtidens US etapp 2.
Projektperiod: pågående t.o.m. 2020
Beställare: Region Östergötland
Kv Torget, Norrköping
Om- och tillbyggnad, 44 st lägenheter.
Projektperiod: mars 2018 - jan 2020
Beställare: Byggnads AB L E Lundberg
Gång- och cykelväg Sturefors, Linköping
Ombyggnad av befintlig GC-väg längs Näckrosvägen till en separerad gång- och cykelbana på sträckan från Blåeldsvägen till Ängsullsvägen.
Projektperiod: maj 2018 - nov 2018
Beställare: Linköpings kommun
Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Ett flertal nybyggnads-, ombyggnads-, tillbyggnads- och renoveringsprojekt inom Vrinnevi lasarettsområde.
Projektperiod: pågående t.o.m. 2020
Beställare: Region Östergötland
Brf Brandstationen, Linköping
Markarbete och nybyggnad av 197 lägenheter samt underjordiskt garage i två plan.
Projektperiod: apr 2017 – aug 2020
Beställare: JM AB
Brf Rosenhäll, Linköping
Nybyggnad av 35 bostadsrättslägenheter med underjordiskt garage.
Projektperiod: feb 2017 - hösten 2018
Beställare: Riksbyggen
Rättspsyk etapp 1–2, Vadstena
Nybyggnad i två etapper av lokaler för rättspsykiatrin. Totalt verksamhetsyta ca 17 000 kvm.
Projektperiod: nov 2015 - 2020
Beställare: Region Östergötland
Kv. Rökrummet, Linköping
Fasad- och balkongrenovering samt fönsterbyte på tre huskroppar om 54 lägenheter vardera i Ekholmen.
Projektperiod: juni 2017 - nov 2019
Beställare: Riksbyggen
Hageby Vårdcentral, Norrköping
Sanering och renovering av Hageby Vårdcentral. Invändig ytskiktsrenovering samt ventilerade golv, fönsterbyte och installationer.
Projektperiod: juni 2016 - dec 2018
Beställare: Region Östergötland