Block C Hus 53 Vrinnevi, Norrköping
Tätt-hus-entreprenad, nybyggnad av vårdlokaler ca 6 600 kvm (2 plan + källare).
Projektperiod: Årsskiftet 2022/2023 - Våren 2024
Beställare: Region Östergötland
JM Lindö Strand 2, Norrköping, Lindö
Nyproduktion av fem huskroppar med totalt 100 Svanenmärkta bostäder samt underjordiskt garage.
Projektperiod: Dec 2021 – Vår/Sommar 2024
Beställare: JM AB
Kv Skvadronen Hus C, Linköping
Nybyggnad ögonmottagning ca 6 500 kvm (6 vån inkl källarplan).
Projektperiod: Aug 2022 - Våren 2025
Beställare: Intea Garnisonen AB
Luxorahuset, Motala
Ombyggnad av industri-/kontorslokaler till skola 3 000 kvm, vaccinationsklinik 450 kvm och företagslokaler 5 000 kvm.
Projektperiod: Juni 2022 - Aug 2023
Beställare: Luxora Fastigheter
Förskolan Sagomossen, Motala
Ombyggnad av 1 200 kvm befintliga lokaler inkl nytt storkök. Tillbyggnad med 2 nya förskoleavdelningar om totalt 540 kvm.
Projektperiod: Okt 2022 - Dec 2023
Beställare: Motala kommun
Akademiska Hus, Linköping/Norrköping
Byggservicearbeten inom ramavtal
Projektperiod: mars 2020 - feb 2024
Beställare: Akademiska Hus AB
Lambohovs vårdcentral, Linköping
Om- och tillbyggnad.
Projektperiod: Aug 2022 - Dec 2023
Beställare: Region Östergötland
Rejmes, Norrköping
Om- och tillbyggnad av ny personbilsverkstad, däckhantering och lokaler.
Projektperiod: April 2023 – Sommaren 2024
Beställare: Fastighets AB Tage Rejme
HSB brf Cyklisten, Motala
Nyproduktion av 42 tvåplans lägenheter om 111kvm fördelat i 15st par- och radhus med carport och förråd.
Projektperiod: Okt 2021 - Hösten 2023
Beställare: HSB Östergötland
Förnyelseprojekt Platen, Motala
Stamrenovering av Platens fastighetsbestånd i Gamla Stan Motala (5 gårdar med ca 600 lgh).
Projektperiod: Projektstart mars 2020. Partneringavtal i samverkan (4+2 år).
Beställare: Bostadsstiftelsen Platen
Tinnerbäckshuset Entreprenad 4, Linköping
Ny byggnad för psykiatrisk vård (passivhus, Miljöbyggnad Silver) - Grundläggning, tätt hus och allmänna arbeten.
Projektperiod: Sept 2017 - Maj 2024
Beställare: Region Östergötland
Kv Bokhållaren, Norrköping
Stambyte och badrumsrenovering.
Projektperiod: Aug 2022 – Maj 2023
Beställare: Heimstaden
Brf Sandbyhofs gård, Norrköping
Nyproduktion av 111 Svanenmärkta bostadsrättslägenheter med underjordiskt garage, lokal samt innergård.
Projektperiod: Maj 2021 - Dec 2023
Beställare: OBOS Kärnhem
Ackumulatortank HVC60, Linköping
Ny ackumulatortank med tillhörande pumphus vid hetvattencentralen HVC60 i Lambohov.
Projektperiod: Aug 2021 – April 2023
Beställare: Tekniska Verken i Linköping AB
Tinnerbäckshuset Entreprenad 5, Linköping
Ny byggnad för psykiatrisk vård (passivhus, Miljöbyggnad Silver) - Invändig stomkomplettering, verksamhetsanpassning ca 10.000 m2.
Projektperiod: Aug 2022 - Maj 2024
Beställare: Region Östergötland
JM Gläntan 2, Linköping, Södra Ekkällan
Nyproduktion av 74 st Svanenmärkta bostadsrättslägenheter (1-5 RoK).
Projektperiod: April 2021 – Maj 2023
Beställare: JM AB
Ramavtalsuppdrag Region Östergötland, Linköping
Diverse ombyggnader av vårdlokaler inom Framtidens US etapp 2.
Projektperiod: Ramavtalsperiod kvartal 2 2020 - kvartal 2 2024.
Beställare: Region Östergötland
Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Ett flertal nybyggnads-, ombyggnads-, tillbyggnads- och renoveringsprojekt inom Vrinnevi lasarettsområde.
Projektperiod: 2016 -
Beställare: Region Östergötland