HÅLLBARHET - Åhlin & Ekeroth

HÅLLBARHET

Att bygga hållbart, vad betyder det egentligen? På 80-talet, när vi drog i gång vår verksamhet var svaret kort och enkelt. Att bygga hållbart handlade då främst om att bygga hus som tålde att användas och som stod pall för väder och vind.

Under årens lopp, och inte minst under senare tid, har begreppet fått en både bredare och djupare innebörd. Idag talar vi om hållbarhet ur såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska perspektiv. De byggnader vi skapar ska givetvis fortfarande hålla, men det ska även människorna som bygger dem, marken de uppförs på, planeten som bebyggs, ozonlagret som skyddar oss och luften som vi alla andas.

För oss på Åhlin & Ekeroth handlar hållbarhet kort och gott om att ständigt sträva efter att vara ett företag med välmående medarbetare, schyssta affärsmetoder, byggprojekt av högsta möjliga kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan samt kunder så nöjda att de vill anlita oss igen.

Vårt hållbarhetslöfte - vi ska:

  • Vara det självklara valet för medarbetare, kunder och samarbetspartners i Östergötland när det kommer till social och miljömässig hållbarhet.
  • Ha lokala medarbetare som känner ansvar för vår hembygd.
  • Bygga morgondagens samhällen.
  • Bidra globalt genom att ta ansvar lokalt.

Vår värdegrund - Kul i kvadrat

Vår gemensamma värdegrund - vår egen definition av vilka vi är, hur vi vill vara, hur vi vill känna och vad som egentligen är viktigt för oss - är en viktig kompass inom alla aspekter av vårt hållbarhetsarbete.

Vår värdegrund - Kul i kvadrat - Läs direkt på skärm

Hållbarhetsredovisning

Vi är väldigt stolta över att vara ett av de ca 2 000 svenska företag som i kraft av vår storlek och omsättning årligen måste upprätta en hållbarhetsredovisning. För visst är det bra att det ställs krav på oss stora aktörer. Inte bara för att vi kan antas ha en stor miljöpåverkan utan också för att vi har resurserna att utforska våra möjligheter att arbeta mera hållbart. Ta gärna del av vår senaste hållbarhetsredovisning. Där kan du precis som i vår Hållbarhetspolicy läsa mer om hur vi arbetar för att uppnå miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Hållbarhetsredovisning 2023 - Läs direkt på skärm
Hållbarhetsredovisning 2023 - Öppna som PDF för nedladdning/utskrift
Hållbarhetspolicy - Öppna som PDF för nedladdning/utskrift

Viktiga verktyg

Vi arbetar enligt Byggföretagens ledningssystem och är ISO-certifierade inom både miljö och kvalitet. Vi är sedan länge auktoriserade av Byggkeramikrådet och har kontinuerligt högsta kreditvärdighet Trippel-A. För oss är vårt ledningssystem och våra certifieringar så mycket mer än stiliga dokument, diplom och kvalitetsstämplar. De är viktiga verktyg som hjälper oss att verka för ett hållbart samhälle och att skapa trygghet för våra medarbetare och kunder.

Hållbara val och hållbara metoder

Ska vi kunna uppfylla våra hållbarhetslöften är det givetvis av yttersta vikt att vi får med oss våra kunder på hållbarhetsresan. Genom att påvisa hållbara alternativ samt vara behjälpliga med klimat- och hållbarhetsberäkningar, vill vi vägleda och inspirera våra kunder att göra klimatsmarta materialval. Våra kundrelationer vilar på förtroende. Därför ställer vi höga krav, inte bara på oss själva, utan även på våra leverantörer och underentreprenörer att i enlighet med vår hållbarhetspolicy göra hållbara materialval och tillämpa hållbara metoder.

Krav på leverantörer och underentreprenörer - Öppna som PDF för nedladdning/utskrift

En hållbar arbetsmiljö

De flesta som börjar arbeta hos oss stannar kvar en längre tid, ofta hela sin karriär. Det är vi väldigt stolta över, men det är inget vi tar för givet. Vår personal är och har alltid varit vår främsta resurs. En värdefull tillgång som vi måste vårda för att få behålla. Nyckeln i vårt systematiska arbetsmiljöarbete är en öppen dialog och samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och skyddsombud. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en hälsosam, säker, trygg och jämlik arbetsplats där vi trivs, utvecklas och behandlar varandra med respekt.

Ett ökat trähusbyggande

Som byggare har vi i viss mån alltid jobbat med trä. Ett material som till vår glädje börjar ta allt större plats i våra projekt. Under de senaste åren har vi aktivt deltagit i uppförandet av såväl flerbostadshus som kommersiella fastigheter och offentliga lokaler med stomme av massivträ. För oss känns det bra i själen att bygga med ett naturligt material som binder koldioxid, kräver färre transporter och ger en renare och trevligare arbetsmiljö. Därför är det också självklart för oss att på bred front verka för ett ökat trähusbyggande. Läs mer om våra träprojekt.

hvo100Vi kör fossilfritt

Sedan oktober 2020 tankar vi merparten av våra dieselbilar med HVO100, ett 100 % förnybart drivmedel som kraftigt minskar fordonens koldioxidutsläpp. Eftersom en stor majoritet av vår fordonsflotta består av just dieseldrivna fordon kan vi på detta sätt göra mycket stor skillnad med en enkel och relativt liten insats. Läs mer om vår omställning till förnybart bränsle.