KUL I KVADRAT - Åhlin & Ekeroth

KUL I KVADRAT

KUL I KVADRAT

Grundstenar till ett gemensamt bygge

Vi som jobbar inom Åhlin & Ekeroth är en viktig del av varandras vardag. Vi är alla olika och har inte samma uppgifter, men tillsammans bildar vi en unik helhet. Precis som allt vi producerar, behöver vår organisation vila på en stadig grund med rätt förutsättningar för hållbarhet och framtidstro. Den behöver byggas på en stabil värdegrund.

Med målbilden att bli ett värderingsstyrt företag inledde vi därför, under 2017, arbetet med att tillsammans mejsla fram vår gemensamma värdegrund - vår egen definition av vilka vi är, hur vi vill vara, hur vi vill känna och vad som egentligen är viktigt för oss.

Genom ett stort antal medarbetarintervjuer och workshops där vi, drygt 400 medarbetare, utifrån våra roller, har delat med oss av våra tankar, känslor och synpunkter, har vi enats om att vi på Åhlin & Ekeroth ska jobba och agera på sätt som är KUL.


Vision

Sveriges mest uppskattade byggföretag. Det självklara förstahandsvalet för medarbetare, kunder och samarbetspartners.

Vår vision beskriver vad vi strävar efter att vara på lång sikt. Den är samtidigt något vi gärna vill känna igen oss i varje dag.


Affärsidé

Vi erbjuder tjänster av hög kvalitet inom byggsektorn. Genom lokal förankring, egna resurser och i nära samarbete med våra uppdragsgivare är vi marknadsledande i Östgötaregionen.

Vår affärsidé beskriver vårt erbjudande och på vilket sätt vi bäst tar tillvara på våra marknadsområden.


En gemensam värdegrund

För att kunna nå vår vision, leverera i enlighet med vår affärsidé och – inte minst – trivas på jobbet, krävs att vår arbetsvardag flyter på så smidigt som möjligt. Genom att låta en gemensam värdegrund styra vårt sätt att jobba blir det enklare att dra åt samma håll, att göra medvetna val kring vad vi tycker är viktigt och hur vi ska arbeta tillsammans. Tänk dig värdegrunden som en kompass som tar ut riktlinjerna i vardagen, i vårt interna samarbete, i medarbetarsamtal, vid rekryteringar och i vårt sätt att möta våra uppdragsgivare och vår omvärld. Den gör oss också samspelta i vårt sätt att beskriva Åhlin & Ekeroth, hur det är att jobba här och varför våra kunder gillar oss.


KUL att lyckas tillsammans

Vår värdegrund formuleras genom ett antal ord som representerar oss på Åhlin & Ekeroth. Ord som vi gemensamt kommit fram till, som präglar vårt arbete idag och som också ska leda oss framåt. Orden sammanfattar vi KUL, vilket såklart inte är någon slump. Tillsammans har vi konstaterat att dessa värdefulla ord gäller och att det är viktigt att det är KUL att jobba här och KUL att anlita oss. Kul i kvadrat, om man så vill.


Våra värdeord
och vad de innebär för oss på Åhlin & Ekeroth

Kvalitet & Kompetens

Högsta tänkbara kvalitet ska genomsyra allt vi gör. Det gäller i relationer och leveranser till våra kunder, såväl som i alla våra interna processer och sammanhang. Med kvalitet menar vi inte bara att vi bygger regionens bästa hus och anläggningar – utan också att vi håller vad vi lovar. Löften till en kollega är lika viktiga som löften till en kund. Kvalitet för oss är också att lyfta och stötta varandra, att passa tider och att överlämna saker i det skick vi själva vill ta emot dem. För att uppnå högsta kvalitet över tid gäller det att vi noggrant förvaltar varje medarbetares kompetens på bästa sätt. Kunskap ska användas smart och hos oss ska ”rätt person” vara på ”rätt plats” med “rätt förutsättningar” för jobbet.

Utveckling & Utbildning

Under 30 år har vi växt och utvecklats med ambitionen att göra våra uppdragsgivare nöjda samtidigt som vi utmanat oss själva. Åhlin & Ekeroth är idag ett resursstarkt regionalt alternativ till de största byggföretagen i landet. Ständig utveckling ska också gälla framöver, dock med förståelsen att tillväxt måste ske i balans med verksamheten. Vi ska fortsatt vara nyfikna och lyhörda, öppna för nya lösningar och modiga nog att tänja gränserna för våra arbetssätt. Samtidigt ska vi också erbjudas möjlighet till personlig utveckling, bland annat genom kontinuerlig utbildning och god tillgång till ny kunskap.

Laganda & Långsiktighet

Vi gör det tillsammans. Vi bygger hus och anläggningar, vi utvecklar organisationen och vi hjälper varandra. Lagandan hos oss på Åhlin & Ekeroth är stark, äkta och en av våra absolut viktigaste byggstenar. Hos oss är alla delaktiga, just din kunskap och din åsikt är viktig och ska respekteras. Vi lär av varandra och tar alltid ansvar för det egna arbetet samtidigt som vi stöttar kollegan på nästa ansvarsnivå. Under tre decennier har vi tillsammans format ett familjärt och härligt företagsklimat där det är kul att gå till jobbet. En långsiktig samarbetsmodell som vi aldrig får växa ur, utan som vi bär med oss rakt in i framtiden.


Viktiga saker bygger vi tillsammans

Vår vision, vår affärsidé och vår värdegrund är kompassen som tar ut vår kurs mot gemensamma mål. En viktig del i vårt värdegrundsarbete var en serie workshops där alla i företaget medverkade. Utifrån olika utgångspunkter diskuterade vi övergripande frågor kring vilka vi är - och vilka vi vill vara - i en värderingsstyrd, inkluderande och framåtsträvande organisation. Delar av svaren och resultaten får du här. Så här svarar vi på Åhlin & Ekeroth att vi vill arbeta framåt. Det här är vår egen projektering av hur vi ska trivas på jobbet. Vår gemensamma ritning över hur vi bygger framgång. För viktiga saker, bygger vi tillsammans!


Hur lyckas vi växa med gemensam vi-känsla?

Känslan efter våra workshops är att alla vi, drygt 400 medarbetare, är överens om att mötet oss emellan är grunden för allt. Så även för att växa och samtidigt behålla vår fina vi-känsla. Snacket i arbetsboden, garvet vid kaffeautomaten, samtalet öga mot öga. Vi tycker också att det är viktigt att ha roligt tillsammans, att hitta på gemensamma aktiviteter, även utanför jobbet. Tydlig kommunikation, korta morgonavstämningar och rätt information ska finnas lätt tillgänglig såväl på fysiska platser som i digitala kanaler. Det är bra att blanda kompetenser och åldrar i samma arbetslag och vi vill ha möjlighet till rotation bland medarbetarna. En involverad och öppen ledning bör fortsatt jobba för en nära kontakt, för korta beslutsvägar och gärna vara mer delaktiga ute på byggen.


Hur kan vi få var och en att ta ansvar för att vi ska lyckas tillsammans?

Här handlar det mycket om inställning. Att sprida glädje, att vara en god arbetskamrat och att hjälpas åt. Du kan kanske inte styra vad som händer, men du kan bestämma hur du själv agerar. Positiv energi och ett trevligt bemötande underlättar tillvaron för oss alla. Det är också viktigt att känna delaktighet och att ha tydliga ansvarsområden, med rimliga förväntningar. Se till att berömma varandra, ge konstruktiv feedback och ha med dig att det är helt okej att ”göra fel”. Våga ta hjälp och delegera när det behövs, säkerställ att dina uppgifter blir rätt utförda och lita på att kollegan också gör sitt jobb på bästa sätt.


Vad vill vi att våra kunder och omvärld säger om oss år 2030?

När vi fick ge oss själva en önskeframtid såg många fram emot att Åhlin & Ekeroth vinner priser som Sveriges bästa byggföretag. Att miljöfrågor ligger oss varmt om hjärtat syns tydligt i framtidsplaner som innehåller elbilar och byggnation av miljösmarta stadsdelar. Förhoppningen är att vi framöver är kända för att ta ett stort miljö- och hållbarhetsansvar i allt från de små vardagsbesluten till långsiktiga strategier. År 2030 tror vi att säkerhet och arbetsmiljö ligger fortsatt högt på agendan och vi närmar oss nollvisionen kring arbetsrelaterade skador. Vi ser också fram emot att klassas som innovativa och expansiva – med trivseln och familjeandan i behåll.


Vilka ord eller begrepp är viktiga för att vi ska lyckas?

När drygt 400 medarbetare pratat sig samman kring vilka specifika ord som vi vill stå för, vilka ord som hjälper oss på vägen framåt, ser sammanställningen ut såhär. De större, tjockare orden har återkommit flest gånger på listorna. Intressant och viktig är förståelsen för hur orden förhåller sig till varandra och att innebörden av det ena ordet ofta är en förutsättning för det andra. Allt hänger ihop. Precis som vi, på Åhlin & Ekeroth.