Åhlin & Ekeroths visselblåsartjänst - Åhlin & Ekeroth

Åhlin & Ekeroths visselblåsartjänst

Vi vill göra rätt

Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Vår visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett verktyg för att uppmärksamma risker i tid. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.
I första hand uppmanar vi dig att vända dig till en chef. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi här en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga.

När kan jag använda visselblåsartjänsten?

Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om en farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska riktlinjer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas liv eller hälsa. Kan exempelvis vara korruption, diskriminering, säkerhetsbrister eller miljööverträdelser. Åhlin & Ekeroth har nolltolerans mot detta.

Så här hanteras din rapport

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part, KPMG. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt. Personuppgift som rör lagöverträdelse behandlas enbart för nyckelpersoner eller personer i ledande ställning. Om rapporten är ett visselblåsarärende vidtas lämpliga åtgärder för utredning.

Så här lämnar du din anonyma rapport

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.
Du rapporterar enkelt och tryggt genom att följa instruktionerna i formuläret via länken https://wbreport.kpmg.se/5566847926.

När du har skickat ditt meddelande får du ett ärende-ID och lösenord på skärmen. Spara dessa säkert. Du är anonym i den fortsatta dialogen. Den anonyma dialogen gör att vi kan arbeta tillsammans i utredningsprocessen, samtidigt som du behåller din anonymitet.
Om du glömmer dina personliga inloggningsuppgifter kan de inte återställas av säkerhetsskäl. Vi ber dig då i så fall skicka en ny rapport som hänvisar till den ursprungliga rapporten.

Tack för ditt engagemang och för att du hjälper oss att vara ett företag som verkar för god affärsetik.