VÅRA TJÄNSTER - Åhlin & Ekeroth

VÅRA TJÄNSTER

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB erbjuder ett brett utbud av tjänster inom byggsektorn i hela Östergötland. Våra uppdrag kommer framför allt från professionella beställare inom regionens näringsliv och offentliga sektor. Uppdragen utförs vanligtvis som total- eller samverkansentreprenad där vi kommer in tidigt i byggprocessen. Vår verksamhet är organiserad i sex affärsområden:

Industri & Hus – Lokaler för Östergötlands näringsliv

Ny-, om- och tillbyggnad av lokaler är en förutsättning för regionens utveckling. Vi bygger framtidens industrifastigheter, lager, butiker och kontor.

Bostad – Nyproduktion av attraktiva bostäder

Behovet av nyproducerade bostäder är större än någonsin i Östergötland. Vi bygger radhus, parhus och flerfamiljshus där människor gärna vill bo.

Samhällsbyggnad – Bygger för ett fungerande samhälle

Uppdrag inom den offentliga sektorn är ett stort ansvar. Vi bygger lokaler för samhällstjänster som vård, skola och omsorg i Östergötland.

ROT – Förädlar fastigheter för framtiden

Genomför större renoverings-, om- och tillbyggnadsprojekt samt energieffektiviseringar som skänker nytt, mer hållbart och längre liv till länets åldrande fastighetsbestånd.

Byggservice – Kunskap och bredd i hela länet

Här finns både kunskapen och bredden. Vi utför mindre till medelstora entreprenader samt renoveringar, om- och tillbyggnader i hela Östergötland.

Hus Öst – Fokus på Norrköping med omnejd

Med särskilt fokus på att utveckla Norrköping med omnejd bygger vi allt från funktionella fabrikslokaler till moderna förskolor och bostäder.

 

Välkommen att kontakta oss med din anbudsförfrågan eller för mer information om våra tjänster.