Åhlin & Ekeroth Byggnads AB erbjuder ett brett utbud av tjänster inom bygg-, byggservice- och marksektorn i hela Östergötland. Våra uppdrag kommer framförallt från professionella beställare inom regionens näringsliv och offentliga sektor. Uppdragen utförs vanligtvis som total- eller samverkansentreprenad där vi kommer in tidigt i byggprocessen. Vår verksamhet är organiserad i sex affärsområden:

Industri & Hus – Lokaler för Östergötlands näringsliv

Ny-, om- och tillbyggnad av lokaler är en förutsättning för regionens utveckling. Vi bygger framtidens industrifastigheter, lager, butiker och kontor.

Bostad – Nyproduktion av attraktiva bostäder

Behovet av nyproducerade bostäder är större än någonsin i Östergötland. Vi bygger radhus, parhus och flerfamiljshus där människor gärna vill bo.

Samhällsbyggnad – Bygger för ett fungerande samhälle

Uppdrag inom den offentliga sektorn är ett stort ansvar. Vi bygger lokaler för samhällstjänster som vård, skola och omsorg i Östergötland.

Mark – Lägger grunden för framtiden

Det behövs alltid en stabil grund. Vi skapar förutsättningar för fastigheter, infrastruktur och utomhusmiljöer som ska hålla i generationer.

Hus Öst – Fokus på Norrköping med omnejd

Med särskilt fokus på att utveckla Norrköping med omnejd bygger vi allt från funktionella fabrikslokaler till moderna förskolor och bostäder.

Byggservice – Kunskap och bredd i hela länet

Här finns både kunskapen och bredden. Vi utför entreprenader samt renoveringar, om- och tillbyggnader i hela Östergötland.

 

Välkommen att kontakta oss med din anbudsförfrågan eller för mer information om våra tjänster.