VÅRA TJÄNSTER - Åhlin & Ekeroth

VÅRA TJÄNSTER

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB erbjuder ett brett utbud av tjänster inom byggsektorn i hela Östgötaregionen. Våra uppdrag kommer framför allt från professionella beställare inom näringsliv och offentlig sektor. Projekten genomförs vanligtvis som total- eller samverkansentreprenad där vi kommer in tidigt i byggprocessen.

Bostad - Nyproduktion av attraktiva bostäder

Behovet av nyproducerade bostäder är större än någonsin i Östgötaregionen. Vi bygger radhus, parhus och flerfamiljshus där människor gärna vill bo.

Industri - Lokaler för Östgötaregionens näringsliv

Ny-, om- och tillbyggnad av lokaler är en förutsättning för regionens utveckling. Vi bygger framtidens industrifastigheter, lager, butiker och kontor.

Samhällsbyggnad - Bygger för ett fungerande samhälle

Uppdrag inom den offentliga sektorn är ett stort ansvar. Vi bygger lokaler för samhällstjänster som vård, skola och omsorg i Östgötaregionen.

ROT – Förädlar fastigheter för framtiden

Vi genomför större renoverings-, om- och tillbyggnadsprojekt samt energieffektiviseringar som skänker nytt, mer hållbart och längre liv till Östgötaregionens åldrande fastighetsbestånd.

Byggservice – Kunskap och bredd i hela länet

Vi har både kunskapen och bredden och utför mindre till medelstora entreprenader samt renoveringar, om- och tillbyggnader i hela Östgötaregionen.

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB:s verksamhet är organiserad i fyra affärsområden – Väst, Mellan, Öst och Byggservice. De tre förstnämnda är geografiskt organiserade och erbjuder spetskompetens inom bostad, industri, samhällsbyggnad och ROT. Affärsområde Byggservice erbjuder högkvalitativa byggservicetjänster i hela Östgötaregionen.

AFFÄRSOMRÅDE VÄST – Östgötaregionens västra del med utgångspunkt från våra kontor i Motala och Mjölby.

AFFÄRSOMRÅDE MELLAN – Östgötaregionens mellersta del med utgångspunkt från vårt kontor i Linköping.

AFFÄRSOMRÅDE ÖST – Östgötaregionens östra del med utgångspunkt från våra kontor i Norrköping och Finspång.

AFFÄRSOMRÅDE BYGGSERVICE – Hela Östgötaregionens byggservicepartner.

Välkommen att kontakta oss med din anbudsförfrågan eller för mer information om våra tjänster.