EN REN VINST
FÖR DIN FASTIGHET

 • Lägre driftskostnader
 • Högre fastighetsvärde
 • Mindre klimatavtryck

Exempel på energieffektivisering

 • Tilläggsisolering av vind och fasad
 • Fönsterbyte
 • Värmeåtervinning
 • Behovsstyrning av anläggningar
 • Närvarostyrning
 • Optimering av styr- och regleranläggningen
 • Värmesystemoptimering
 • IMD individuell mediamätning
 • Utbyte av gammal utrustning som t ex pumpar, fläktar, motorer mm

Möjligheterna sitter i väggarna!

Äger eller förvaltar du en äldre fastighet med bostäder, offentliga lokaler eller kommersiella verksamheter? Härligt! Ett gammalt hus som tagits väl om hand och stått emot tidens tand har ofta många värdefulla kvaliteter.

Men inom vissa områden har utvecklingen verkligen gått framåt. Inte minst när det gäller energieffektivitet. En nybyggd fastighet förbrukar i regel betydligt mindre energi än exempelvis hus från 1960- och 1970-talets miljonprogram.

Är din fastighet äldre än så är sannolikt skillnaden ännu större. I denna skillnad finns faktiskt goda förutsättningar för ökad vinst och mindre klimatavtryck. Du vet ju hur det är med gamla hus – Möjligheterna sitter i väggarna!

Energieffektivisering för en bättre fastighetsekonomi

Med stigande elpriser och större miljömedvetenhet ser vi på Åhlin & Ekeroth Byggnads AB ett kraftigt ökande intresse kring något som under senare år blivit en naturlig del av våra renoveringsprojekt – att identifiera och föreslå smarta energieffektiviserande åtgärder som skapar en bättre fastighetsekonomi för våra beställare.

Hur kan vi göra dig till en vinnare?

Efter över 30 år som byggare vet vi att det, i gamla hus, alltid finns förbättringar att göra, stora som små, utifrån fastighetens förutsättningar och beställarens önskemål. Listan är lång när det gäller åtgärder som kan minska energiförbrukningen. Kanske är det ett fönsterbyte, en uppgradering av ventilationssystemet, individuell lägenhetsmätning eller något helt annat som gör dig till en vinnare i fastighetsbranschen?

Vår energigrupp är redo att hjälpa dig

Vi på Åhlin & Ekeroth har gedigen kompetens och erfarenhet som byggteknisk samordnare och installationssamordnare, men det är tillsammans med våra noga utvalda samarbetspartners som vi visar vår verkliga styrka inom energieffektivisering. Därför har vi samlat en energigrupp med den gemensamma ambitionen att göra allt vi kan för att hjälpa dig till lägre driftskostnader, högre fastighetsvärde och mindre klimatavtryck.

Tillsammans hittar vi fastighetens möjligheter

Inom vår energigrupp finns spetskompetens inom byggteknik, energiteknik, styr-/reglerteknik, el, VVS och luftbehandling. Ja, all den expertis som krävs för att kunna kartlägga fastighetens och fastighetssystemens status ur ett energiperspektiv. Låt oss ta med oss våra kunniga kompisar på ett besök i din fastighet så ger vi dig i tre enkla steg en helhetsbild av de objektspecifika möjligheter som finns.


Vårt erbjudande

 1. Platsbesök med heltäckande kartläggning/inventering av fastighetens och fastighets­systemens status.
 2. Presentation av lämpliga energi­effektiviserande åtgärder inklusive redovisning av kostnad och energibesparing per åtgärd.
 3. Kunnig vägledning vid val av åtgärder samt tips om möjliga bidrag och förmånliga gröna lån vid hållbara investeringar.

Visst låter det intressant!

Kontakta oss, så berättar vi mer.


Magnus Welin Harrström
Affärsområdeschef ROT
010-331 93 94 / 0709-25 59 90
Mejla mig


Catrin Walter
Projektchef ROT
010-331 93 71 / 0706-23 05 41
Mejla mig

Energieffektivisera din fastighet med oss!

”I samråd med Åhlin & Ekeroth genomförde vi ett flertal smarta
energieffektiviseringar vid renoveringen av vårt 60-talshus i kvarteret Läkaren 7 i Motala. Med nya fönster och vindslägenheter fick huset ett bättre klimatskal med mindre energiläckage. Genom utbyte av värmeväxlarenhet samt installation av centralfläkt med energi­snål EC-motor fångades ytterligare energitjuvar. Installationen av indi­viduell lägenhetsmätning har dessutom ökat hyresgästernas med­vetenhet och resulterat i en lägre energiförbrukning.”
/Johan Hultman, Mannersons Fastighets AB

”På uppdrag av Lejonfastigheter har vi i samarbete med våra partners bytt ut inomhusklimatsystemet på Katedralskolan i Linköping. Resultatet? Den anrika skolan från 1915 har fått en smart och energi­effektiv ventilationslösning. Den totala energibesparingen som har uppmätts på Katedralskolan uppgår till hela 70 %.”
/Dick Wall, Ventilationsprojekt i Linköping AB

”När Åhlin & Ekeroth hjälpte oss att renovera 6 st flerbostadshus, från 60-talet, på Ulaxgatan i Motala genomförde vi många energi­effektiviserande åtgärder. Vind och fasader har tilläggsisolerats, befintliga fönster har uppgraderats med klimatruta samtidigt som nytt FTX-system, nya termostatventiler samt nya stamventiler med differenstrycksregulator har installerats. Tillsammans har vi lyckats sänka fastighetens fjärrvärmebehov med 29 %.”
/Mats Fager, Bostadsstiftelsen Platen

Vår energigrupp:


Broschyr

Denna info finns även samlad i en broschyr.

Ladda ner som pdf »