Integritetspolicy - Åhlin & Ekeroth

Integritetspolicy

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB samt dotterbolag värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor om hur vi använder dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@ahlin-ekeroth.se.

Vilken information samlar vi in?

Denna integritetspolicy täcker personuppgifter som samlas in on-line och off-line, inklusive uppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail.

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, interagerar på våra sociala medier, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
 • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer etc.
 • Ansökningshandlingar, CV – person och kontaktinformation, kompetenser, erfarenheter, utbildningar, tidigare arbetsgivare etc.

Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.
 • Information om produkter/tjänster– detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.
 • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller betalningshistorik.
 • Historisk information– tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
 • Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
 • Geografisk information – din geografiska placering

Vad gör vi med din information?

Personuppgifterna används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna avtal.

Kommunicera med dig

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om tidigare utförda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster t ex. via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att meddela oss detta via e-post till gdpr@ahlin-ekeroth.se.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, transportörer och serviceleverantörer. Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter: Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna: Vi kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Vid sådan händelse kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är beror på skälet för behandlingen.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du kan begära ett utdrag av de personuppgifter vi behandlar om dig.

 • Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli glömd”)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om villkoren för behandlingen inte längre uppfylls. Vi kan neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss att omedelbart radera personuppgifterna.

Cookies och spårningstekniker

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera anpassade lösningar till våra användare av våra webbtjänster. Vill du veta mer om hur vi använder cookies är du välkommen att läsa mer på www.ahlin-ekeroth.se/kakor-cookies/ eller att kontakta gdpr@ahlin-ekeroth.se.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-05-24