HVO100

Nu kör vi fossilfritt

– Med HVO100 i tankarna bygger vi en hållbar framtid!

Som en del i Åhlin & Ekeroth Byggnads AB:s aktiva hållbarhetsarbete har vi tagit ytterligare ett klimatsmart steg mot en bättre framtid. Sedan oktober tankar vi samtliga våra dieselbilar med HVO100, ett 100 % förnybart drivmedel som kraftigt minskar fordonens koldioxidutsläpp. Eftersom en stor majoritet av vår fordonsflotta består av just dieseldrivna fordon kan vi på detta sätt göra mycket stor skillnad med en enkel och relativt liten insats.

En hjärtefråga för alla

Inom Åhlin & Ekeroth jobbar vi hårt för att i så stor utsträckning som möjligt göra klimatsmarta och miljömedvetna val i alla delar av vår verksamhet. Självklart egentligen eftersom miljö- och klimat är viktiga hjärtefrågor, inte bara för oss, utan även för våra kunder.

Visar gärna vägen

Omställningen till förnybart bränsle görs i samarbete med Energifabriken som erbjuder tio HVO100-tankställen i Östergötland. För att ytterligare förenkla för våra medarbetare finns, i ett första steg, även möjligheten att tanka HVO100 från en mobil tankstation vid vårt huvudkontor i Linköping. Göran Lundström, VD på Åhlin & Ekeroth är mycket nöjd med skiftet till HVO100 och menar att detta är ett naturligt steg som gärna får inspirera fler att göra samma aktiva val.

– Utvecklingen går lyckligtvis mot en ökad användning av förnybara bränslen. Vi vet att allt fler av våra kunder kommer att ställa krav på oss att köra mer hållbart. Det känns riktigt bra att redan vara där. Vi kör på ett viktigt val för klimatet helt enkelt och hoppas att många fler företag väljer samma körfält, ler Göran.

Fakta HVO100 förnybar diesel från Energifabriken

 • HVO är en förkortning av Hydrerad Vegetabilisk Olja
 • Tillverkas av förnybara råvaror som uppfyller Hållbarhetslagen
 • Minskar CO2-utsläppen kraftigt
 • Kan köras i alla dieselmotorer
 • Ur användningssynpunkt identisk med fossil diesel
 • Kräver inga modifieringar eller extra skötsel av fordonet
 • Bättre köldegenskaper och högre tändvillighet än fossil diesel
 • Sotar mindre än fossil diesel
 • Kan lagras i flera år utan kvalitetsförsämring
 • Inga problem med tillväxt (kan jämföras med blankdiesel)
 • Lägre emissioner med HVO100 (jmf med fossil diesel)
 • Partiklar 33% lägre
 • NOx (kväveföreningar) 9% lägre
 • HC (kolväten) 30% lägre
 • CO (kolmonoxid) 24% lägre

Källa: energifabriken.se