Godkänd slutbesiktning för Lindö Strand 1

Senhösten 2019 drog vi igång och nu står fyra huskroppar om 3–5 våningar slutbesiktade och klara för inflyttning vid Bråvikens vatten i Norrköping. De Svanen-märkta husen inom Brf Lindö Strand 1 har uppförts med hållbara material på uppdrag av JM AB och rymmer totalt 56 lägenheter om 1–5 rum och kök.

Interiörbilderna kommer från JM:s fina visningslägenhet.