På hög höjd vid Brf Brandstationen

Hur ser bygget av Brf Brandstationen i Linköping ut från 50 meters höjd? Följ med upp till vår kranförare Magnus Brusman så får ni se. Just nu befinner vi oss i stomskedet där Magnus fyller en extremt viktig funktion. Imponerande att se honom hantera kranen i dagens starka vindar. Bilderna visar hur arbetet fortskrider med de två huskropparna och med gårdsbjälklaget. I augusti 2020 ska allt stå klart. Stort tack JM för förtroendet att bygga era fina hus vid Stångån!