HSB Brf Björkalund 1 och 2 i Norrköping

Klimatsmarta flerfamiljshus med stomme av korslimmat massivträ

Foto: FotograFia.se

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB har under perioden mars 2019 till oktober 2022 utfört byggnationen av HSB Brf Björkalund 1 och 2 i den nya stadsdelen Björkalund i Norrköping. HSB Östra har stått som byggherre och projektet har resulterat i fyra klimatsmarta flerfamiljshus med träfasader samt stomme av korslimmat massivträ. Husen uppfyller höga miljökrav och smälter in väl i de natursköna omgivningarna.

Ett av trähusen inom HSB Brf Björkalund i Norrköping.
Med träfasader i naturnära färger smälter husen väl in i omgivningarna.

Etapp 1: HSB Brf Björkalund 1
Projektet påbörjades i oktober 2018 med säljstarten för HSB Brf Björkalund 1. Denna etapp omfattade två fyravåningshus med totalt 44 lägenheter. Första spadtaget togs den 12 mars 2019.

Husen byggdes med en stomme av korslimmat massivträ och träfasader. Vi kunde tidigt konstatera att byggmetoden skapar en trivsam arbetsplats med härlig trädoft, mindre damm och färre tunga transporter.

Projektet uppfyllde höga miljömål och byggdes med fokus på hållbarhet. Lägenheterna var fördelade på 1–4 rum och kök och projekterades för att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver.

Närbild på träfasad med liggande panel på ett av husen inom HSB Brf Björkalund i Norrköping.
Projektets första etapp omfattade två fyravåningshus med totalt 44 lägenheter.

Etapp 2: HSB Brf Björkalund 2
Efter det fina samarbetet i projekt HSB brf Björkalund 1 fick vi HSB Östras förtroende att även bygga de två husen i systerföreningen HSB brf Björkalund 2. Det första spadtaget den 24 november 2020 markerade byggstart för projektet.

Etappen omfattade ytterligare två flerfamiljshus med totalt 45 lägenheter. Även dessa byggnader uppfördes med stomme av korslimmat massivträ och träfasader.

Grått flerfamiljshus med grå träfasad inom HSB Brf Björkalund i Norrköping.
Takens lutningar och vinklar hämtar inspiration från en böljande vågrörelse.

Byggnationen av etapp 2 följde samma höga miljökrav som den första etappen och erbjöd lägenheter med liknande fördelning av 1–4 rum och kök. I oktober 2022 stod HSB Brf Björkalund 2 klar för inflyttning.

En lärorik och givande process
Byggprocessen för HSB Brf Björkalund 1 och 2 har varit både lärorik och givande för oss på Åhlin & Ekeroth. Att arbeta med korslimmat massivträ har inneburit nya utmaningar och möjligheter, men tack vare våra erfarenheter från tidigare trähusprojekt som t ex Valla Berså i Linköping, har arbetet kunnat genomföras effektivt och med hög kvalitet.

Projektet har varit en viktig del i utvecklingen av den nya stadsdelen Björkalund, där de fyra flerfamiljshusen nu utgör en inbjudande entré till det skogsnära bostadsområdet.

Flerfamiljshus med fyra våningar samt grå och bruna träfasader på varsin sida av en bilväg med gång-/cykelbana.
De fyra flerfamiljshusen utgör en inbjudande entré till bostadsområdet Björkalund.

Ökad erfarenhet och kompetens
Vi på Åhlin & Ekeroth är stolta över att ha bidragit med vår kunskap och hantverksskicklighet i detta fina bygge. Projektet har inte bara resulterat i hållbara bostäder utan också i ökad erfarenhet och kompetens inom träbyggnation.

Närbild på balkong med rött balkongräcke inom HSB Brf Björkalund.
De klarröda balkongräckena utgör en kontrast till fasadernas grå och bruna jordtoner.
PROJEKTINFO
Färdigställt: oktober 2022
Projektort: Norrköping
Beställare: HSB Östra
Arkitekt: Winell & Jern arkitekter
Entreprenadform: Totalentreprenad