Villa Larsson Jagefeldt

Nybyggd villa i Vallastaden

PROJEKTINFO
Färdigställt: 2017
Projektort: Linköping
Beställare: Eva-Carin Jagefeldt och Per Larsson
Arkitekt: Sonark Arkitektkontor
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kontaktperson: Johan Neander