Gång- och cykelväg Östgötagatan

Tydligare cykelbana i rött

På Östgötagatan i Linköping har vi anlagt nya cykelfält. Cykelfälten anlades i befintlig körbana och markerades med röd yta samt med vägmarkeringslinje. Cykelfälten markeras också igenom cirkulationsplatsen. Vid korsningen med Sveagatan har även en cykelbox anlagts. Genom att ha en cykelbox före en korsning får cyklisterna ett eget utrymme framför stopplinjen för motordrivna fordon. Det betyder att cyklisterna syns bättre i trafiken.

Trottoarerna fick ett nytt ytskikt och jämnades till och körfältet för biltrafik smalnades av som en hastighetsdämpande åtgärd.

Cykelfält

PROJEKTINFO
Färdigställt: 2017
Projektort: Linköping
Beställare: Linköpings Kommun