Tuddarps återvinningscentral i Motala

Nybyggnad av kontorshus samt garage med tvätthall

På uppdrag av Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd inom Motala kommun har vi, i nära samverkan med beställaren och samtliga inblandade entreprenörer, uppfört ett kontorshus och ett sopbilsgarage med tvätthall vid Tuddarps återvinningscentral i Motala.

Att bygga miljövänligt har varit vägledande för alla i projektet. Med klimatsmarta lösningar som genomgående LED-belysning, bergvärme samt tappvarmvatten från solenergi har vi skapat energisnåla kontorslokaler som är förberedda för certifiering Miljöbyggnad Silver.

Sommartid kyls lokalerna till behaglig inomhustemperatur med hjälp av frikylan från bergvärmeborrhålen och det har även lagt stor vikt vid att skapa funktionella och trevliga ljud- och ljusmiljöer.

PROJEKTINFO
Färdigställt: 2019
Projektort: Motala
Beställare: Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd inom Motala kommun
Entreprenadform: Samverkansentreprenad/partnering
Kontaktperson: Roger Jonsson