Rejält grundarbete till ”jättetermos” i Lambohov

På uppdrag av Tekniska Verken ska vi skapa grundfundament och pumphus till en ny ackumulatortank i Lambohov – en 45 meter hög jättetermos som ska lagra varmvatten åt Linköpingsborna. Ett projekt med slutbesiktning och driftsättning i maj 2023.

Nu är det full fart med schaktning inför gjutning av plattan till pumphuset. Därifrån går vi vidare med 430 pålar som ska knackas ner i marken innan vi påbörjar formning och armering av det 700 kubikmeter massiva fundamentet.