marktjänster

Slutmålet uppnått för vägen i Odensåker

Oj vad blött! Ja det kunde vi konstatera i september när vi påbörjade jobbet med att anlägga en ny grusväg och vändplan samt vatten och avlopp i Odensåker, cirka 3 kilometer nordost om Skärblacka. Att marken var lite sämre än beräknat gjorde inte utmaningen mindre. Men vi är inte de som backar för besvärliga omständigheter. Naturligtvis fick vi undan vattnet, självklart kunde vi stabilisera marken och givetvis fixade vi jobbet i god dialog med både beställare och vägförening. I onsdags hade vi slutbesiktning av vårt arbete som möjliggör fyra hett eftertraktade villatomter. Stort tack Norrköpings kommun för att ni valde lokalproducerade marktjänster från Länets byggare och varma lyckönskningar alla er som ska bygga era framtida hem i det vackra området!