Kv Dynamiken i Ebbepark

Nytt stort träprojekt – 6-våningshus i Ebbepark!

Men vad härligt! Nu ska vi bygga stort i trä igen! Med start i oktober ska vi, på beställning av Sankt Kors, bygga ett 6-våningshus med stomme av korslimmat massivträ och fasader av trä. Uppdraget utgör en del av området Ebbepark i Linköping där vi redan är i full gång med att färdigställa byggnaderna i Kvarteret Verkstan.

Nu blickar vi med glädje mot grannkvarteret Dynamiken där det nya stora trähuset ska uppföras. Våningsplanen blir ca 400 kvm vardera och kommer att bl a rymma kontorslokaler och butikslokal. Källarplan under mark ska bl a ska fungera som skyddsrum och byggs, till skillnad från husets synliga delar, av betong.

Uppdraget utförs som totalentreprenad med samverkan som hjälpmedel och byggnaden beräknas stå klar för inflyttning om ca 2 år. Stort tack Sankt Kors för att ni väljer hållbara lokalproducerade byggtjänster från oss på Åhlin & Ekeroth – Länets byggare i Östergötland!