Läs vår Hållbarhetsredovisning 2020 på webben!

Vi är väldigt stolta över att vara ett av de ca 1 600 svenska företag som i kraft av vår storlek och omsättning årligen måste upprätta en hållbarhetsredovisning. Det är bra att det ställs krav på oss stora aktörer! Inte bara för att vi kan antas ha en stor miljöpåverkan, utan också för att vi har resurserna att utforska våra möjligheter att arbeta mera hållbart.

De insatser vi på Åhlin & Ekeroth gör inom vår egen hållbarhet är viktiga. Det är dock när vi kan vara ett föredöme för fler av den svenska byggindustrins över 100 000 företag som vi tillsammans kan göra verklig skillnad. Därför blir vi otroligt glada för varje ny person som tar del av vår hållbarhetsredovisning och kanske låter sig inspireras av vårt synsätt att hållbart byggande inte är någon omöjlighet utan en fantastisk möjlighet!

Hållbarhetsredovisning 2020 – Läs direkt på skärm
Hållbarhetsredovisning 2020 – Öppna som PDF för nedladdning/utskrift