Inflyttat och klart i Hus 33 inom projekt Vrinnevisjukhuset Vision 2020

Tiden går fort när det lackar mot jul. Tänk att det snart gått två veckor sedan patienterna flyttade in i de nya vårdavdelningarna i Hus 33 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Ett projekt där vi inte bara byggt tätt hus (fem våningar, 12 000 kvm) utan även stått för stomkompletteringen av ett helt våningsplan. Under rådande omständigheter känns det extra bra och viktigt att kunna leverera en produkt som möjliggör ytor för hantering av den pågående pandemin. Lokalerna som frigjorts är nu en del av de beredskapsplaner som Region Östergötland har att tillgå.

Vi är stolta och glada över att få vara del av Vision 2020, det stora projektet att, under perioden 2014–2024, rusta sjukhuset för dagens och framtidens sjukvård. Utöver Hus 33 har vi redan färdigställt ny entréhall, akutmottagning, ambulanshall och en lång rad renoverings-, om- och tillbyggnadsarbeten. Nu pågår arbetet för fullt med Hus 43, nyproduktion av vårdlokaler 11 000 kvm (tätt hus) som beräknas vara slutfört i slutet av 2021.

Stort tack till vår beställare Region Östergötland för förtroendet och till samtliga skickliga medarbetare som tillsammans förvandlar vision till verklighet med ett fantastiskt resultat!