Tinnerbäckshuset etapp 1

Etapp 1 inom projekt Tinnerbäckshuset färdigställd

Nu är vi klara med etapp 1 av jätteprojektet Tinnerbäckshuset inom Framtidens US i Linköping. 14 000 kvm av totalt 24 000 kvm passivhus i storformat är därmed klart för överlämning till vår beställare Region Östergötland. Uppdraget utförs som utförandeentreprenad i samverkan med det gemensamma målet att skapa en av landets energisnålaste sjukhusbyggnader. Redan i vår drar vi igång med etapp 2, dvs ytterligare 10 000 kvm klimatsmarta lokaler som ska stå klara under 2024. Stort tack Region Östergötland, både för förtroendet och det fina samarbetet! Rosor, beundran och guldstjärna i kanten till samtliga medarbetare och samarbetspartners för era fantastiska insatser!