Fina klimatvinster i kontorshuset av trä

Tänk att det redan är över ett år sedan invigningen av Magasinet – Linköpings första kontorshus av trä. När vi, i samverkan med vår beställare Sankt Kors, byggde 6-våningshuset i Ebbepark så gjorde vi det med gemensamma ambitioner om en vacker och funktionell byggnad som är vänlig mot miljö och klimat.

Nu när huset varit i drift en tid har vi räknat ut hur mycket dyrare det blev att bygga det i trä jämfört med betong. Till vår stora glädje handlar det bara om 2 procent! Pengar absolut, men väl investerade med tanke på att trähusets klimatpåverkan är 54 procent lägre jämfört med ett likadant hus uppfört i betong.

Vi är stolta och glada över att tillsammans med Sankt Kors kunna visa att det inte behöver bli jättedyrt att bygga stort i trä och att det finns stora klimatvinster med materialet. Att det dessutom går fort att bygga med prefabricerade KL-träelement, att arbetsmiljön blir bättre, transporterna färre och att många upplever inomhusklimatet som bättre, ja det ser vi som en härlig bonus.

Tack Sankt Kors för att ni vågade satsa på trä och för att ni väljer lokalproducerat och hållbart från länets byggare!