Ägarförändring inom Åhlin & Ekeroth Byggnads AB

Vi har i dagarna tecknat avtal om en ägarförändring som innebär att börsnoterade ByggPartner Gruppen AB (nuvarande ByggPartner i Dalarna Holding AB) blir nytt moderbolag till Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. Nuvarande ägare till Åhlin & Ekeroth Byggnads AB blir genom ägarförändringen betydande aktieägare i det nya moderbolaget.

I samband med ägarförändringen får vi även ett nytt systerbolag, Byggpartner i Dalarna AB, som är ett renodlat byggbolag med bas i Dalarna och verksamhet i Mellansverige. Åhlin & Ekeroth Byggnads AB kommer dock att drivas vidare precis som idag, med samma namn, organisation, ledning, medarbetare och tydliga fokus på att vara länets lokala och hållbara byggare i Östergötland.

Genom ägarförändringen kan Åhlin & Ekeroth Byggnads AB fortsätta att utvecklas som en ledande lokal aktör, och samtidigt dra fördel av kompetensutbyte och gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med Byggpartner i Dalarna AB. En utveckling som stärker såväl Åhlin & Ekeroth som Byggpartner inom våra respektive geografiska marknadsområden. Tillsammans kommer vi få en omsättning på cirka 3,7 miljarder kronor och ha drygt 1 000 anställda. Det innebär att koncernen blir ett av Sveriges tio största byggföretag avseende antal anställda.

Byggpartner är, precis som vi, ett byggföretag med stark regional förankring som har skapat god tillväxt och lönsamhet under många år tack vare sina skickliga medarbetare. De har en värdegrund liknande vår och samma stora fokus som oss på utveckling inom hållbarhet, digitalisering, trähusbyggnation och partnering/samverkan. Läs gärna mer om vårt nya systerbolag på byggpartner.se.

Vi ser fram emot en spännande och hållbar utveckling tillsammans med Byggpartner!