Vi bygger landmärket Kajbyggnaden i Inre hamnen

Inre hamnen fortsätter att växa. Sommaren 2023 invigdes Varvsparken, bad och kajstråk. Nu kommer en byggnad adderas på kajen vid Varvsbrons norra fäste. Det är nu klart att Åhlin & Ekeroth Byggnads AB får uppdrag att genomföra kajbyggnaden, som ska stå klar under vintern 2024.

– Det känns bra att ha ytterligare en entreprenör på plats i Inre hamnen och att veta att vi är ett steg närmare byggnationen av kajbyggnaden, som är så viktig för helheten i området. Den kommer synas från många olika håll och vara ett landmärke för Inre hamnen. Sommaren 2025 kommer allmänheten kunna njuta av att sitta på taket och sola sig, säger Daniella Aman, exploateringsingenjör vid samhällsbyggnadskontoret.

Inre hamnen är Norrköpings största stadsomvandlingsprojekt i modern tid, med bostäder, arbetsplatser och besöksmål i direkt anslutning till Motala ström. Arbetet utförs i olika etapper och till sommaren 2024 beräknas de första personerna kunna flytta in i området.

– Kajbyggnaden blir en viktig del av Inre hamnens karaktär, som vi hoppas ska komma många till glädje. Tanken är att byggnaden i framtiden ska rymma en restaurang, och de som vill kan sitta och njuta av utsikten mot innerstaden på det trappade taket.

Ola Brånäs, övergripande projektledare för Inre hamnen.

Inre hamnen. Illustration: Nyréns Arkitektkontor