Ramavtal med Akademiska Hus

Vårt kvalitets- och hållbarhetsarbete gav ramavtal

Härligt! Vi har fått förnyat förtroende av Akademiska Hus – Linköpings Universitet. Efter mångårigt samarbete väljer de att skriva två nya fyraåriga ramavtal med oss, ett för Campus Valla i Linköping och ett för Campus Norrköping. Extra glädjande att det var vårt arbete med kvalitet och hållbarhet som gav oss förstaplaceringen i upphandlingen. Stort tack Akademiska Hus för att ni väljer lokalproducerade byggservicetjänster från länets byggare!