Stort renoveringsuppdrag med återbruksfokus för Åhlin & Ekeroth

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB har genom anbudsförfarande fått förtroendet att genomföra en omfattande renovering av ”Kommunhuset” på Drottninggatan 45 i Linköping. Uppdragsgivare är det kommunala fastighetsbolaget Lejonfastigheter AB. Projektet, med en budget kring 160 miljoner kronor, genomförs som totalentreprenad i samverkan och har ett tydligt återbruksfokus.

Kommunhuset på Drottninggatan 45 i Linköping, som stått tomt en tid, renoveras nu till modernt kontorshus för Social- och omsorgsförvaltningens ca 600 medarbetare. Projektet, med en budget kring 160 miljoner kronor, sker i nära samverkan mellan fastighetsägaren Lejonfastigheter och totalentreprenören Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. Det östgötska byggföretaget som i anbudskonkurrens fått beställarens förtroende ser fram emot ett givande samarbete med gemensamt fokus kring återbruk och hållbarhet.

– Jättekul att vi som lokalt byggföretag får möjligheten att förädla denna ikoniska fastighet mitt i stan. Dels för att det är ett stort och spännande uppdrag, men framför allt för att Lejonfastigheters höga ambitioner kring återbruk går hand i hand med våra egna ambitioner. Vi har med framgång genomfört liknande samarbeten med Lejonfastigheter tidigare. Nu får vi möjlighet att fortsätta lära oss tillsammans och av varandra.

Rickard Piehl, affärsområdeschef hos Åhlin & Ekeroth.

Redan under den tidiga projekteringen genomfördes en gemensam noggrann återbruksinventering av materialet i huset. Den skapade klarhet kring vilka material som kan demonteras, lagras och återanvändas i projektet. Toalettstolar, dörrar, takarmaturer, marmorgolv och 600 fönster i prima skick är bara några exempel. Fullt fungerande inventarier och byggmaterial som via snickarnas varsamma demontering och i dialog med arkitekterna kan ta plats i ritningarna och få chansen att ”återuppstå” i de nyrenoverade kontorslokalerna.

Fastigheten Kv Egypten 15, även känd som ”Kommunhuset” består av fyra sammanlänkade huskroppar med fem plan plus källare och vind samt ett underjordiskt garage som ska fyllas igen i entreprenaden. Totalrenoveringen beskrivs som en ombyggnad av hela fastigheten om ca 8 650 kvm BTA och omfattar bl a invändig lokalanpassning, nytt fläktrum och ventilationssystem, takomläggning, fönsterrenovering och fönsterbyten, fasadrenovering, markarbeten och finplanering av innergård. Rivningsarbeten inleddes under oktober 2023 och till sommaren 2025 ska kontorshuset stå klart för inflyttning.