Stora steg framåt i projekt Tinnerbäckshuset

I oktober 2017 kunde vi berätta att Region Östergötland givit Åhlin & Ekeroth uppdraget att utföra grundläggning, utvändiga stomkompletteringar, allmänna arbeten och platsledning i etapp 1 och 2 av jätteprojektet Tinnerbäckshuset. Det handlar om en helt ny byggnad på över 24 000 kvm inom US i Linköping, som med passivhusteknik ska bli en av landets energisnålaste sjukhusbyggnader. Nu har vi kommit en bra bit på vägen i projektet som utförs som samverkansentreprenad i nära dialog med byggherren. Vår produktionschef Andreas Prans ger en aktuell lägesrapport.

Andreas Prans

– Strängbetong har rest stommen för Hus 1 och vi har påbörjat vårt jobb med tak, genomföringar, fönster med mera. Under denna vecka påbörjades prefabmontage av huskropparna 2 – 5. Parallellt fortsätter grundläggningen av bottenplatta med garage i de återstående delarna av grunden, ett arbete som ska vara klart till semestern.

Grundplatta Hus 2 – 5 med källare och garage (vy från taket på Hus 1).

Grundplatta och grundläggningen av kulvertramp mellan plan 07 – 08. Längst upp till vänster ska det nya huset dockas ihop med det befintliga O-huset via en kulvert (vy från taket på Hus 1).

Hus 1 samt en larvgående fackverkskran på 180 ton. Visar även tornkranen med maxlast på 18 ton (enligt rykten störst och starkast Sverige). Kranarmen är 70 m och bjässen lyfter 8 ton på spets.

Grundläggning av Hus 2 – 5 sett från söder. Hus 1 till vänster. Bakom tornkranen syns även Hus 013 som ska rivas under etapp 2.

Grundläggning av Hus 2 – 5. I förgrunden ses till- och frånluftskanaler med diameter 2,5 m. Man ser även berget som är avsågat i ca 3 våningar.

Grundläggning av Hus 2 – 5 med garage och källare. Den visar även den tredje kranen som styrs med låda på magen och lyfter 1,6 ton på 42 m.

Grundläggningen, det avsågade berget och kommande kulvertanslutning till O-huset.

Det faktum att Tinnerbäckshuset ska bli ett ovanligt stort passivhus ställer givetvis särskilda krav på produktionen men det är inte den enda utmaningen i projektet berättar Andreas Prans.

– Det är ett omfattande grundläggningsarbete med många moment så som sprängning, darrning, dubbning, styrd tryckning av ledningar m.m. Berget har varit av oerhört dålig kvalité. Konstruktionerna under plattan så som sulor, balkar och fundament har varit stora och tunga och legat på mycket olika nivåer. De lägsta nivåerna är i samma eller lägre höjd än Tinnerbäcken och i med det så har vi grundvatten i grunden.

Att bygget sker inom ett sjukhusområde ställer ytterligare krav. Tillgängligheten för patienter, besökare och personal måste bibehållas och trafiken får absolut inte hindras.

– Vi på Åhlin & Ekeroth har arbetat länge med projekt inom sjukhusområdet och är väl insatta i vad det innebär att bygga i känsliga miljöer. Här gäller det att ligga många steg före i planeringen och hela tiden väga in hur våra kommande moment påverkar den kringliggande verksamheten, säger Andreas.

Det var läget så här långt. Efter semestern påbörjas arbetet med en platsgjuten vägg ovanför det sågade berget. Väggens höjd kommer variera från 0 – 9 m. I höst kommer även en kulvertanslutning i två plan in till O-huset och grundläggning för ambulanshall intill Hus 1 utföras. Vad som händer sedan? Ja det får vi säkert anledning att återkomma till. Jätteprojektet Tinnerbäckshuset sträcker sig en bra bit in i nästa decennium. Etapp 1 (ca 15 000 kvm) ska vara klart 2021 och etapp 2 (ca 9 000 kvm) färdigställs under 2024.

Vi passar på att återigen tacka Region Östergötland för förtroendet och våra skickliga underentreprenörer för proffsigt samarbete.