Parkstaden etapp 2

Radhus med äganderätt

I nya stadsdelen Parkstaden vid Folkets Park, Linköping

PROJEKTINFO
Projektort: Linköping
Beställare: HSB Östergötland
Arkitekt: Winell & Jern Arkitekter AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kontaktperson: Johan Neander