Mottagningsstation 11 för elkraft

Många undrar vad det är för märklig bunkerliknande byggnad som vuxit fram i Södra Ekkällan. M11, som är Tekniska verkens nya mottagningsstation, byggdes för att förstärka och trygga elförsörjningen i Linköpings södra delar.

Mottagningsstation 11

PROJEKTINFO
Färdigställt: 2015
Projektort: Linköping
Beställare: Tekniska Verken Linköping Nät AB
Arkitekt: White Arkitekter
Kontaktperson: Roger Jonsson