Milstolpe inom projekt Hus 043

Sedan flera år tillbaka har vi arbetat med flera stora byggen inom Vision 2020, det stora projektet att, under perioden 2014–2024, rusta Vrinnevisjukhuset i Norrköping för dagens och framtidens sjukvård.

På uppdrag av Region Östergötland har vi redan färdigställt Hus 33 (tätt hus fem våningar, 12 000 kvm samt stomkomplettering av ett våningsplan), ny entréhall, akutmottagning, ambulanshall och en lång rad renoverings-, om- och tillbyggnadsarbeten.

Nu jobbar vi intensivt med Hus 043 där vi idag nått milstolpen tätt hus. Framöver väntar fasadarbeten och invändiga arbeten för att byggnaden med omkring 11 000 kvm nya vårdlokaler ska kunna tas i bruk.