Mahoniahöjden

Rivning samt nybyggnation i Linköping

Mahoniahöjden är ett område i Linköping där Riksbyggen beställde 78 nya lägenheter enligt Miljöbyggnad nivå silver. Projektet är en del i förtätningen av innerstaden.

Kvarteret bestod tidigare av fem hyresfastigheter från 40–60-talet och som Riksbyggen har ägt under många år. Husen var i dåligt skick, därför valde man att riva dem och istället bygga nya hus med moderna lägenheter. Vi utförde både rivningen och uppförandet av lägenheterna.

Konstruktionen i samtliga hus består av betongstomme. Husen har olika fasader; antingen tegel, puts eller blandad tegel och puts, plåt, cementfiberskivor, som ger karaktär åt husen.

PROJEKTINFO
Färdigställt: Våren 2016
Projektort: Linköping
Beställare: Riksbyggen
Arkitekt: Winell & Jern Arkitekter AB
Entreprenadform: Partnering
Kontaktperson: Anders Sandell