Engströms bil

Till- och ombyggnad av bilhall och kontor för administration

PROJEKTINFO
Färdigställt: 2016
Projektort: Linköping
Beställare: Engströms Bil
Entreprenadform: Samverkan
Kontaktperson: Roger Jonsson