Arkitekturpris till projekt Kv Ekollonet

Hurra! Mannersons Fastighets AB:s nyrenoverade och om-/tillbyggda hus Ekollonet 1 vid Hospitalstorget i centrala Linköping tilldelas Östergötlands Arkitekturpris 2018. Arkitekter i projektet är Peter Ewehag och Ronny Andersson på M5 Arkitektur. Det är givetvis dessa två som tillsammans med byggherren i första hand ska gratuleras till den fina utmärkelsen. Det förtar dock inte vår stolthet och glädje över att ha fått Mannersons förtroende att utveckla denna unika fastighet. Stort tack till samtliga inblandade för ett riktigt gott samarbete!

Östergötlands Arkitekturpris delas ut av Sveriges Arkitekter Östergötland.

Juryns motivering lyder:
”Den nya byggnaden visar hur ny och gammal bebyggelse kan samverka på ett tilltalande sätt. Projektet illustrerar vikten av passande skala, bra materialval och goda proportioner. Platsens förutsättningar har beaktats och den nya byggnaden övertygar med ett självständigt uttryck och med en balanserad och intresseväckande gestaltning.”

Läs mer om projektet och priset:

svt.se

Ekollonet