Åhlin & Ekeroth på BAM-dagarna 2023

BAM är byggnadsingenjörernas arbetsmarknadsdagar vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping, som i år pågår under v 45–47 och som torsdagen 23/11 kröntes med en härlig mässa. Här träffades studenter, företag och organisationer för att diskutera jobbfrågor, branschfrågor och framtid. Vi är stolta och glada över att vi, även detta år, fick möjligheten att "ställa ut" på mässan och delta i diskussionerna.

Under de gångna BAM-dagarna har dessutom vår hållbarhetschef Helena Helgegren bidragit med en "Klimatspaning från branschen" och vår produktionsledare, tillika alumn från byggnadsingenjörsprogrammet, Therese Persson hållit en lunchföreläsning. Vi ser redan fram emot BAM 2024!

Ovan: HR-generalist Ludvig Andersson (i mitten) tillsammans med produktionsledarna Therese Persson och Manfred Carlsson i Åhlin & Ekeroths monter under BAM-mässan på LiU Campus Norrköping.

Åhlin & Ekeroths produktionsledare Therese Persson och HR-generalist Ludvig Anderson i möte med en av många studenter under BAM-mässan på LiU Campus Norrköping.

Hållbarhetschef Helena Helgegren klimatspanar under BAM på LiU Campus Norrköping.