Åhlin & Ekeroth bygger nytt vid blåljusväg i Norrköping

De senaste åren har Östgötaföretaget Åhlin & Ekeroth Byggnads AB utfört ett flertal nybyggnads-, ombyggnads-, tillbyggnads- och renoveringsprojekt inom Vrinnevi sjukhusområde i Norrköping. Nu är byggföretaget, inom sitt ramavtal med Region Östergötland, i full gång med ytterligare en stor nybyggnation i området.

Hus 53 Block C byggs i två plan plus källare samt med ett fläktrum på taket. Det färdiga huset kommer rymma ca 6 500 kvm vårdlokaler och omklädningsrum. Projektets ordervärde ligger runt 80 miljoner kronor och är en så kallad tätt-hus-entreprenad som i detta fall omfattar platsgjutning av källare, resning av prefab-betongstomme, tegelfasad, bandtäckt plåttak samt väggar och ytskikt i fläktrummet. Så stor andel som möjligt av betongen som används i bygget är så kallad ”Grön betong” med reducerad andel cement vilket minskar dess klimatpåverkan med upp till 30-40 %.

Livsviktig logistikplanering

En utmaning i projektet är att Hus 53 byggs i anslutning till en blåljusväg som vid larm trafikeras av ambulans och andra blåljusfordon. Här får absolut inga stillastående fordon eller annat som kan störa den livsviktiga blåljustrafiken förekomma. Åhlin & Ekeroth som redan färdigställt fem större nybyggnationer inom Vrinnevi sjukhusområde är dock väl förberedda för den noggranna logistikplanering som uppgiften kräver. Tätt-hus-entreprenaden beräknas vara färdigställd under våren 2024.