Vi satsar hållbart – Rekryterar Helena Helgegren som hållbarhetschef

Vi på Åhlin & Ekeroth Byggnads AB lägger allt större fokus på att utveckla vår kompetens inom hållbarhetsfrågor och hållbart byggande. Nu tar vi nästa naturliga steg och rekryterar Helena Helgegren, något av en regional profil inom hållbarhet och återbruk, till den nya tjänsten som hållbarhetschef.

Helena Helgegren, som är civilingenjör inom energi och miljö, kommer närmast från Sweco där hon under fyra år arbetat som hållbarhetskonsult inom bygg- och fastighetsbranschen. Som en av initiativtagarna till nätverket Östergötland Bygger Klimatneutralt (ÖKBN) är Helena ett redan ett välkänt ansikte för många av oss inom Åhlin & Ekeroth.

”Eftersom Åhlin & Ekeroth är en aktiv del av ÖKBN:s styrgrupp har vi haft många givande diskussioner med Helena under de senaste åren. Tidigt kunde vi konstatera att vi hade en samsyn kring att hela byggbranschen behöver ställa om mot en klimatneutral värdekedja. Att både vi och Helena ser klimatomställningen som en spännande möjlighet, snarare än som ett jobbigt problem, känns viktigt för vårt gemensamma arbete framåt. Tillsammans vill vi visa att det är kul att bygga hållbart.”

/Göran Lundström, VD, Åhlin & Ekeroth Byggnads AB.

Kraven på byggföretag att bygga klimatsmart ökar, inte bara från EU- och den nationella politiken utan även från kunder och medarbetare. Idag vill allt fler anlita och arbeta på företag som tar klimatfrågan på allvar och som arbetar transparent och strategiskt med hållbarhet i alla dess aspekter. Något som Helena både kunnat konstatera och reflektera över i sin tidigare roll som hållbarhetskonsult.

”Det råder ingen tvekan om att det finns ett stort engagemang kring miljö, klimat och hållbarhet inom byggbranschen. Som hållbarhetschef på Åhlin & Ekeroth vill jag fånga upp och stimulera denna starka kraft hos såväl medarbetare som beställare så att vi tillsammans kan omsätta den i praktisk handling. Att hjälpas åt att upptäcka hur och var vi konkret kan göra störst skillnad är grundläggande för att hållbarhetsarbetet ska kännas relevant och roligt. Hela byggbranschen står inför stora förändringar. Jag ser fram emot att bli en del av Åhlin & Ekeroths hållbarhetsresa och att bidra i arbetet med att stärka företagets konkurrenskraft och arbetsgivarvarumärke i klimatomställningen.”

/Helena Helgegren, tillträdande Hållbarhetschef, Åhlin & Ekeroth Byggnads AB.

Helena Helgegren tillträder den nya tjänsten som vår hållbarhetschef den 2 maj.