Ny ekonomichef

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB:s ekonomichef har gått i pension efter många år i företaget. Ny ekonomichef sedan början av augusti är erfarna Carola Gladh Ericson. Hon kommer närmast från Väderstad AB där hon under åren 2008 – 2017 haft flera chefspositioner inom ekonomiområdet. Under senare tid som Group Reporting Manager med ansvar för koncernens och dess dotterbolags ekonomiska rapportering.

– Jag tar över stafettpinnen i ett tillväxtföretag med bra lönsamhet och god ordning på både ekonomi och redovisning. Mitt mål är att vidareutveckla företagets ekonomirelaterade system och processer för att uppnå största möjliga effektivitet. En annan viktig målsättning är att bidra med god anda. Det ska vara roligt att gå till jobbet, säger Carola entusiastiskt.

– Efter en omfattande rekryteringsprocess är vi mycket glada över att kunna knyta Carola Gladh Ericson till företaget. Åhlin & Ekeroth vuxit kraftigt under en längre period och vi kommer att ha stor nytta av hennes gedigna erfarenheter från ekonomiansvar i stora verksamheter, förklarar Göran Lundström, Vd för Åhlin & Ekeroth Byggnads AB.