Byggnad under uppförarande med byggställningar och blå intäckningar.

Nu jobbar vi oss uppåt i Hus C

Hösten 2022 skrev vi avtal med Intea Garnisonen AB om att i samverkan utföra totalentreprenaden att bygga Hus C, ett helt nytt hus avsett för specialistvård inom syn och hörsel. En byggnad om ca 6 700 kvm, i 6 våningsplan inklusive källare, som skräddarsys för Region Östergötlands behov. I det installationstäta huset, i kvarteret Skvadronen på Garnisonsområdet i Linköping, kommer också viss forskningsverksamhet att bedrivas.

Markarbeten inleddes redan hösten 2022, sensommaren 2023 restes stommen och under våren 2024 jobbar vi oss uppåt i byggnaden med montering av innerväggar, undertak, installationer och ytskikt. Framåt sommaren läggs golven och efter årsskiftet drar vi igång provnings- och besiktningsfasen. Den pågår till maj 2025 då det är dags för slutbesiktning.

Projektet har höga hållbarhetsambitioner och bygget certifieras enligt BREEAM Excellent, något som ger det färdiga huset en hög miljöprestanda. Stort tack till vår beställare för att ni väljer lokalproducerat och hållbart från länets byggare samt till alla stjärnor som bidrar i projektet med sin kunskap och yrkesskicklighet