Nu äger de hela Åhlin & Ekeroth Byggnads AB

För drygt fyra år sedan meddelade Leif Åhlin & Gösta Ekeroth att de successivt skulle börja trappa ned såväl sitt engagemang som sitt ägande i det framgångsrika byggföretag de grundade i Linköping 1987. Många spekulerade kring vilket stort byggföretag som skulle ta över Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. Men Leif och Gösta valde att gå en annan väg. Fem av de egna medarbetarna erbjöds möjlighet att förvärva 40% av bolaget med option på att så småningom äga samtliga andelar. I dagarna togs det sista steget i affären och en ny generation ägare ser fram emot att stå på helt egna ben som entreprenörer.

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB ägs nu till 100 % av Göran Lundström, Joachim Lönn, Roger Käller, Magnus Welin Harrström och Jonny Birtner. Samtliga personer med lång historik på ledande positioner inom företaget. Det är ett mycket välmående byggföretag som ägarkvintetten nu driver vidare. Med en årsomsättning på 1,2 miljarder (2018) och över 400 medarbetare som utgår från kontor i Linköping, Norrköping, Motala, Mjölby och Finspång har Åhlin & Ekeroth en stark position inom bygg-, byggservice- och marksektorn i Östergötland.

Flest byggstarter i Östergötland

Enligt en topplista framtagen av branschtidningen Byggvärlden tillsammans med bevaknings och analystjänsten Sverige Bygger var Åhlin & Ekeroth det byggföretag som hade flest byggstarter i Östergötland under 24-månadersperioden 2016–2017. När Bo- och samhällsexpo Vallastaden invigdes var det Åhlin & Ekeroth som hade byggt mest i den innovativa Linköpingsstadsdelen och i september 2018 var bolaget ett av tre nominerade till Linköpings Näringslivsdiamant. Med flera stora ramavtal, ett stort antal projekt igång och ännu fler i pipeline ser man positivt på framtiden.

– Visst går det att ana en viss försiktighet på byggmarknaden just nu men vi står trygga i vår långsiktiga plan att följa vår egen utveckling istället för att pendla med konjunkturerna. Det är i första hand våra skickliga medarbetare som får oss att växa, inte marknaden. Så har det alltid varit inom Åhlin & Ekeroth och det är så vi har nått den position vi har idag.

VD Göran Lundström

Överst fr v Göran Lundström, Roger Käller, Joachim Lönn, Jonny Birtner och Magnus Welin Harrström (Foto: Karin Johansson). Underst fr v Leif Åhlin och Gösta Ekeroth (Foto: Mikael Henriksson).

Bevara den unika Åhlin & Ekeroth-andan

Åhlin & Ekeroth grundades utifrån idén att vara ett byggföretag som sätter medarbetarna i fokus och som det är enkelt och trevligt att ha att göra med. De nya ägarna lägger stor vikt vid att förvalta denna tanke och att bevara den unika Åhlin & Ekeroth-anda som i över 30 år varit företagets nyckel till framgång.

– Ja, det är absolut vår viktigaste uppgift. Men en ”anda” kan vara knepig att definiera. Därför inledde vi redan 2017 ett värdegrundsarbete där alla inom företaget hjälptes åt att tillsammans sätta ord på vilka vi är, hur vi vill vara och varför. Ett arbete som är ständigt pågående men som redan nu utgör en viktig kompass för alla oss inom Åhlin & Ekeroth, inte minst för oss fem som tar över efter Leif och Gösta.

VD Göran Lundström

Åhlin & Ekeroth byggde mest inom Bo- och samhällsexpo Vallastaden. På bilden syns Kvarteret Intellektet, ett av flera Åhlin & Ekeroth-projekt i Vallastaden (Foto: M&F Foto).