Metallen

Ombyggnad av storkök

Det var i höstas som ombyggnaden av matsalen i Metallen påbörjades samtidigt som köket byggdes om från ett mottagningskök till ett tillagningskök. Nu kommer runt 300 portioner att tillagas här dagligen. Närmare 125 portioner levereras till Metallens förskola, resten serveras på plats i matsalen till eleverna på Bergska skolan väst.

Det finns numer höj- och sänkbara bänkar för bättre arbetsställning, nya ugnar som gör det enklare att tillaga maten, plus ett särskilt bakrum.

PROJEKTINFO
Färdigställt: 2017
Projektort: Finspång
Beställare: Vallonbygden AB