Mo Gård gavel

Lyckat renoveringsprojekt i Finspång

Nyligen färdigställde på vi renoveringen av LSS-boendet Mo Gård i Doverstorp, Finspång. Projektet omfattade ny ventilation, ytskiktsrenovering, fasadrenovering, ny entré och ramp, samt ny finplanering och genomfördes på ett strålande sätt av våra skickliga medarbetare inom Byggservice och Mark. Tack till alla medarbetare för strålande insatser och till vår beställare Stiftelsen Mo Gård för förtroendet!

Mo Gård