Kvarteret Jungfrun

Ombyggnad och renovering i Norrköping

På uppdrag av Mannersons Fastighets AB har vi genomfört en omfattande ombyggnad och renovering av anrika ”Andreas Kvarn” i Inre Hamnen i Norrköping till nya moderna kontorslokaler.

Byggnaden har stort kulturhistoriskt värde och stor omsorg lades därför på att återskapa och tillvarata den ursprungliga byggnadens kvaliteter. Det har varit en stimulerande utmaning att skapa ändamålsenliga lokaler med målet att samtidigt bibehålla så mycket som möjligt av fastighetens ursprungliga atmosfär. I möjligaste mån har t ex befintliga dörrar, fönster och golv sparats och renoverats till originalutförande.

I de nya lokalerna kommer projektledningen för det stora stadsutvecklingsprojektet Inre Hamnen. 

PROJEKTINFO
Färdigställt: Augusti 2019
Projektort: Norrköping
Beställare: Mannersons Fastighets AB
Arkitekt: Fredriksson Arkitektkontor
Entreprenadform: Samverkansavtal (partnering) med Manerssons
Kontaktperson: Mattias Pehrsson