Jämlikhet, arbetsglädje och trivsel

Regeringen har precis offentliggjort ett mycket viktigt mål. 2030 ska minst 25 procent av de som anställs i bygg- och anläggningsbranschen vara kvinnor. Målet är politiskt men det är vi i branschen som tillsammans måste driva på de förändringar som krävs för att kvinnor ska se oss som ett attraktivt karriärval.

Tidningen Byggindustrin lyfter idag fram ett halländskt byggföretag som är mycket goda förebilder i sitt arbete med att vara en arbetsplats där alla känner sig respekterade och lika mycket värda. Precis som vi på Åhlin & Ekeroth lägger de stor vikt vid företagets gemensamma värderingar och att arbetsglädje och trivsel ska utgöra grunden i verksamheten.

Vår HR-chef Heléne Allard är en av de personer som i samma artikel fått svara på frågan: Har uppropet Metoo haft någon särskild effekt på ditt företag?

”Metoo har skapat debatt och det har pratats om det vid fikaborden. Utifrån ett verksamhetsperspektiv har vi valt att tala om jämlikhet utifrån alla diskrimineringsgrunderna. Vi ser det som en mycket större fråga än enbart kvinnor-män. Under det senaste året har vi jobbat med värderingsarbete där alla 400 medarbetare har deltagit i workshops om vår värderingsgrund. I det arbetet har vi bland annat diskuterat hur vi respekterar och accepterar varandras olikheter.”