Framgångsrikt samarbete gav ramavtal med JM AB

JM AB skriver ramavtal med Åhlin & Ekeroth Byggnads AB avseende bostadsproduktion i Östergötland t.o.m. 2021. Beräknad byggvolym är ca 700 lägenheter. Avtalet är en följd av nära 16 år av framgångsrikt samarbete där Åhlin & Ekeroth Byggnads AB utfört en stor majoritet av JM:s bostadsprojekt.

– Ramavtalet ger oss exklusivitet till JM AB:s bostadsbyggen och innebär en stor trygghet för båda parter. Vi säkrar upp inflödet av jobb för framtiden samtidigt som JM AB vet att de alltid har en resursstark entreprenör som är redo att ta sig an deras projekt, säger Göran Lundström, VD för Åhlin & Ekeroth Byggnads AB