Brf Ekkällan

Etapp 2 + 3, Linköping

Vi har i två etapper uppfört totalt 70 st lägenheter med underjordiskt garage.

PROJEKTINFO
Färdigställt: 2015
Projektort: Linköping
Beställare: JM AB
Arkitekt: White Arkitekter
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kontaktperson: Joakim Hedsköld