Avtal med Mannersons för Inre hamnen

Planeringsarbetet är i full gång för Inre hamnen i Norrköping. Ett unikt stadsutvecklingsprojekt där hamn- och industrimiljöer ska förvandlas till en modern stadsdel med tusentals bostäder och arbetsplatser i attraktivt läge vid Motala ström. Genom en projekttävling har åtta byggherrar valts ut för att i byggherresamverkan utveckla stadsdelen tillsammans med kommunen. Byggherren Mannersons Fastighets AB, som tillsammans med Elding Oscarson Arkitekter AB tagit fram ett av de vinnande förslagen, har nu skrivit samarbetsavtal med Åhlin & Ekeroth Byggnads AB för den tidiga projekteringen av sin del i projektet.

Med långsiktighet i fokus expanderar Mannersons just nu i såväl Linköping som Norrköping. För dem var det självklart att välja en lokal entreprenör som samarbetspartner för den tidiga projekteringen, planeringen och kalkyleringen av sin byggnation i Inre hamnen. Mannersons VD Carl-Fredrik Grönhagen förklarar:

– Vi har goda erfarenheter från tidigare samarbeten med Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. De är duktiga inom samverkansentreprenad vilket är en stor tillgång i det tidiga skedet av detta unika och innovativa samarbete mellan kommun och byggherrar. Åhlin & Ekeroth är dessutom, precis som vi, en aktör med lokal förankring i Östergötland. Det tycker vi är viktigt vid val av entreprenör. Hos företag som finns på plats, ända upp på ägarnivå, växer det personliga engagemanget och förståelsen för hur våra verksamheter påverkar miljön, kringboende och staden som helhet.

Samarbetsavtalet mellan de två Östgötaföretagen avser cirka 100 bostadslägenheter i Inre hamnen. Aktörerna som har samarbetat redan tidigare har flera gemensamma nämnare, båda har sitt ursprung i Linköping och i likhet med Mannersons växer Åhlin & Ekeroth i grannstaden Norrköping.

– Vi har varit verksamma med lokal närvaro i Norrköping under många år, framförallt inom mark- och byggservice. Under senare tid har vi medvetet ökat verksamheten här. Vi har påbörjat större projekt och har möjlighet att konkurrera om allt större entreprenader. Inre hamnen är ett otroligt intressant och viktigt projekt för Norrköping. Att Mannersons ger oss chansen att komma in tidigt i projektet är givetvis oerhört glädjande, säger Mattias Pehrsson, chef för affärsområde Hus Öst inom Åhlin & Ekeroth.

Foto: Åhlin & Ekeroths affärsområdeschef Mattias Pehrsson och Mannersons VD Carl-Fredrik Grönhagen. Med på bilden även Carl-Fredriks dotter Lykke Grönhagen.