Ackumulatortank och pumphus i Lambohov

Ett stort gjutningsprojekt med noggrann planering

Foto: Daniel Thorn (där annat ej anges)

Under perioden augusti 2021 till april 2023 har vi på uppdrag av Tekniska Verken i Linköping AB skapat grundfundamentet till en 45 meter hög ackumulatortank samt byggt ett tillhörande pumphus vid hetvattencentralen HVC60 i Lambohov i Linköping.

Vid schaktnings och pålningsarbetet knackades 430 pålar ned för att skapa en stabil grund för det 700 kubikmeter massiva betongfundamentet.

Grävmaskin och pålningsmaskin i arbete med schaktning och pålning inför uppförandet av ackumulatortank i Lmabohov.
430 pålar knackades ned i marken under det förberedande markarbetet.

I det omfattande formnings- och armeringsarbetet användes hela 50 ton armering. När skiftesgjutningen genomfördes, i samarbete med Betongindustri, användes omkring 1 800 ton betong.

Form och armering på plats inför gjutning av fundament till ackumulatortanken i Lambohov.
50 ton armering på plats i god tid före den stora skiftesgjutningen. Foto: Pierre Tollstoy

En stor utmaning i projektet var att få till en platta utan gjutskarvar och med en lutning 1:100 i hög toleransklass.

Närbild på vajrar som spänts upp som riktmärke för fallet vi gjutningen av fundamentet till ackumulatortanken i Lambohov.
Det som ser ut som navet på en elcykel är i själva verket ”spindeln” i mitten av fundamentet varifrån vajrar dragits ut till formkanten. Dessa spändes sedan upp och hjälpte oss att väga in fallet.

Noggranna förberedelser, dubbla pumpar, åtta bilar och fyra man på plattan löste uppgiften.

Pågående gjutning av grundfundament till ackumulatortanken i Lambohov. Betongbilens långa arm sträcker sig ut för att pumpa ut betongen på rätt plats.
Cirka 1 800 ton betong gick åt till det 700 kubikmeter massiva grundfundamentet.

Själva ackumulatortanken byggdes upp av Rodoverken. Det är en mäktig skapelse där varje väggsektion väger 5-7 ton och består av 30 mm tjockt gods som helsvetsats på plats, millimeter för millimeter.

Det välvda taket börjar komma på plats på ackumulatortanken.
Rodoverken sammanfogade de 5-7 ton tunga vägg- och taksektionerna till ett 45 meter högt torn.

När tanken var färdigrest och avprovad genom vattenfyllning kunde vi ta vid med isoleringsarbeten samt utvändig beklädnad.

Ackumulatortank med tillhörande pumphus i Lambohov.
Innan ackumulatortanken fick sin yttre beklädnad var den inte helt olik en jättestor rostig plåttermos.

Det installationstäta pumphuset med entresolbjälklag, pumpar och hetvattenpipor uppfördes under perioden maj-september 2022.

Interiörbild från pumphuset vid ackumulatortanken i Lambohov. Blå pumpar och en orange saxlift syns i bild.
Kraftfulla pumpar på rad under entresolbjälklaget i pumphuset.

Anläggningen slutbesiktigades och driftsattes i maj 2023 och lagrar nu prima varmvatten åt Linköpingsborna.

Tekniska verkens ackumulatortank i Lambohov.
Ackumulatortankens yttre beklädnad ger den ett estetiskt tilltalande uttryck.

 

PROJEKTINFO
Färdigställt: april 2023
Projektort: Lambohov i Linköping
Beställare: Tekniska Verken i Linköping AB
Entreprenadform: Utförandeentreprenad