Vi arbetar enligt Byggföretagens ledningssystem POVEL och är ISO-certifierade inom både miljö och kvalitet. Vi är sedan länge auktoriserade av Byggkeramikrådet och har kontinuerligt högsta kreditvärdighet Trippel-A. För oss är vårt ledningssystem och våra certifieringar så mycket mer än stiliga dokument, diplom och kvalitetsstämplar. De är viktiga verktyg som hjälper oss att verka för ett hållbart samhälle och att skapa trygghet för våra medarbetare och kunder.

Kvalitet

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB är ett Östgötaföretag. Våra byggarbetsplatser är inte bara punkter på kartan, de är en viktig del i utvecklingen av det län där vi själva lever och bor. Närheten till våra projekt och beställare gör oss extra måna om att leverera hållbara bygg-, mark- och byggservicetjänster av god kvalitet. Vi ska ärligt kunna stå för de arbeten vi utför. Det vi bygger idag ska ju hålla länge och skänka glädje, inte bara till oss som lever här nu, utan även till framtida generationer.

Hållbarhetspolicy

Miljö

I dagens medvetna samhälle är aktivt miljöansvarstagande snarare en självklarhet än en konkurrensfördel. Det ändrar inte vår övertygelse om att den som ligger steget före i sitt miljöarbete alltid vinner i längden. För oss inom Åhlin & Ekeroth Byggnads AB har miljötänkandet alltid varit en naturlig och integrerad del av vår verksamhet. Vi vet att våra kundrelationer vilar på förtroende. Du som vänder dig till oss ska kunna lita på att vi uppfyller gällande miljökrav och att vi dessutom ständigt strävar efter att överträffa dem.

Hållbarhetspolicy
Krav på leverantörer och underentreprenörer

Arbetsmiljö

De flesta som börjar arbeta hos oss stannar kvar en längre tid, ofta hela sin karriär. Det är vi väldigt stolta över, men det är inget vi tar för givet. Vår personal är och har alltid varit vår främsta resurs. En värdefull tillgång som vi måste vårda för att få behålla. Nyckeln i vårt systematiska arbetsmiljöarbete är en öppen dialog och samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare och skyddsombud. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en hälsosam, säker, trygg och jämlik arbetsplats där vi trivs, utvecklas och behandlar varandra med respekt.

Arbetsmiljöpolicy

Återväxt

Vi är måna om att den kompetens som finns hos oss ska komma till nytta för dem som står med ena benet på väg in i byggbranschen. Därför välkomnar vi praktikanter och lärlingar till företaget samt erbjuder högskolestudenter möjlighet att göra examensarbeten hos oss. Att ge nya förmågor chansen är vårt sätt att ta ansvar för erfarenhetsöverföring och återväxt inom vårt branschområde i Östergötland.