Ekkällan

 • Var: Linköping
 • Utförande företag/avdelning/byggrupp: Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB
 • Vår kontaktperson: Göran Lundström
 • Beställare: JM AB
 • Arkitekt: White Arkitekter
 • Entreprenadform: Delad entreprenad
 • Byggperiod: februari 2011 - maj 2012
 •  
 • Projektet består av 36 bostadsrätter fördelade på två huskroppar.
  Vår del utgör grundläggning, markarbeten, platsbyggd betongstomme samt stomkomplettering till färdigt hus.
 •  
 • Tillbaka till listan
Se bildspel - 9 bilder