Folkets Park

 • Var: Folkets Park i Linköping
 • Utförande företag/avdelning/byggrupp: Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB
 • Vår kontaktperson: Ulf Romås
 • Beställare: Föreningen Folkets Park i Linköping UPA
 • Arkitekt: Sonark Arkitekter AB
 • Entreprenadform: Totalentreprenad i partneringform
 • Byggperiod: Under 2012
 •  
 • Vi har tecknat ett samverkansavtal med Folkets Park, som innebär att vi i egenskap av totalentreprenörer skall projektera och utföra en renovering samt en tillbyggnad av Cupolen, och en ombyggnad av den yttre miljön i parken.
 •  
 • Tillbaka till listan
Se bildspel - 1 bild